Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Postmodernizm

  Określenie po raz pierwszy użyte w 1946 r. przez Arnolda Toynbee, a od lat siedemdziesiątych XX w. powszechnie stosowane w odniesieniu do kultury zachodniej, zniechęconej do rozu-mu, metod naukowych i wiary w postęp.

  Pod koniec I wojny światowej Oswald Spengler(1880-1936) pisało “schyłku Zachodu”. Podczas...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poligenizm

  (gr. “wiele początków”). Pogląd, że rodzaj ludzki nie pochodzi od pierwotnej pary przodków, jak to twierdzi monogenizm (gr. “jeden początek”), lecz od wielu. W wydanej w roku 1950 encyklice Humani generis (łac. “Rodzaj ludzki”) Pius XII ostrzega przed poligenizmem, bo nie jest rzeczą jasną, czy się da on...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednictwo

  Wkroczenie kogoś trzeciego w celu pogodzenia dwóch skłóconych ze sobą stron i doprowadzenia w ten sposób - przez jakieś nowe porozumienie - do osiągnięcia wspólnego rozwiązania lub dobra. W Starym Testamencie Abraham (Rdz 18, 16-33), Mojżesz (Rdz 32, 7-14) i inni prorocy, kapłani, sędziowie i królowie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia transcendentalne

  Wyrażenie, którym się posługiwali scholastycy na oznaczenie tych właściwości, które są przynależne bytowi tylko dlatego, że jest bytem, i które przekraczają kategorie pozwalające klasyfikować rzeczy (np. istota, właściwość, czas i przestrzeń). Ostatecznie wylicza się sześć pojęć...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokój

  Św. Augustyn z Hippony (354-430) nazwał go “uspokojonym stanem rzeczy”. Zarówno dla Starego Testamentu, jak dla Nowego pokój to coś więcej niż wolność od wojny (zob. Iz 2, 4; Mi 4, 3; Mt 26, 52). Szalom (hebr. “zdrowie, pokój”) to wszechstronny dobrobyt będący wynikiem zjednoczenia z Bo-giem, szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba nakłonienia kogoś do grzechu

  (Jk 1, 14-15). O Bogu powiedziano, że “kusił” albo “wystawił na próbę” Abrahama (Rdz 22, 1-19; Hbr 11, 17-19) oraz że pozwolił na to, by Hiob był “kuszony” (Hi 1,1-2. 12). Słabe ciało (Mk 14, 38) i trudne okoliczności (Łk 8, 13) mogą nas prowadzić do złego.

  Wielki kusiciel, diabeł, próbował...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogrzeb (2)

  Uroczyste złożenie do grobu martwego ciała ludzkiego. W greckim Kościele prawosławnym ceremonie, które następują po wspomnieniu śmierci Chrystusa w Wielki Piątek są potocznie znane jako “pogrzeb Chrystusa”. Centrum tych uroczystości jest podobny do grobu mebel, zwany epitaphion (gr. “grób”).

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pneumatologia

  (gr. “nauka o Duchu Świętym”). Gałąź teologii zajmująca się Duchem Świętym. Listy św. Pawła świadczą o roli Ducha Świętego, który objawia nam Boga, umożliwia wiarę, daje natchnienie modlitwie, przebywa w Kościele, obdarza wspólnotę różnymi charyzmatami i działa na rzecz dopełnienia wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojednanie

  Ponowne stworzenie stanu przyjaźni po sytuacji, która powstała wskutek jakiegoś sporu i odłączenia się od wspólnoty z kimś innym, (l) Wyraz “pojednanie”, w jego zwykłym “świeckim” znaczeniu (zob. 1 Kor 7, 11), św. Paweł stosuje na oznaczenie pełnej miłości zbawczej inicjatywy Boga i naszej potrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pocałunek pokoju

  Pozdrawianie się wzajemne podczas liturgii Eucharystycznej jako znak miłości i jedności. Na Wschodzie oraz w niektórych obrządkach zachodnich (np. w liturgii anglikańskiej) pocałunek pokoju wymienia się, gdy dary chleba i wina są przynoszone do ołtarza (zob. Mt 5, 23-24).

  Wśród prawosławnych pocałunek...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt

Do góry