Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prawa człowieka

  Dobra, do których posiadania ludzie są uprawnieni na mocy sprawiedliwości, ponieważ zostali stworzeni na obraz Boży i na Boże podobieństwo i powołani do życia wiecznego z Bogiem. Są to: wolność sumienia i prawo do życia, pracy, małżeństwa, wykształcenia i własności. Trzecie przykazanie dekalogu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /2 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawosławie orientalne

  Współczesne wyrażenie na oznaczenie tych Kościołów wschodnich, które odrzuciły uchwały Soboru Chalcedońskiego (451) uważając, że zdradził on myśl św. Cyryla Aleksandryj-skiego (zm. 444) i skapitulował wobec dyofizyzmu (gr. “dwie natury”) nestoriańskiego.

  Te Kościoły przyjmują trzy pierwsze sobory...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa Kościelne

  Szczegółowe przykazania wiążące wszystkich członków Kościoła katolickiego. Obejmują one uczestniczenie we Mszy świętej w niedziele i święta obowiązujące (CIC 1246), wyznanie grze-chów ciężkich i przyjęcie Komunii świętej przynajmniej raz w roku (CIC 920, 989), zachowanie postu i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preegzystencja

  (łac. “istnienie uprzednie”). Przekonanie, że Jezus z Nazaretu był/jest osobowo identyczny z Synem Bożym, który istniał od wieków i który przyszedł na świat, żeby się objawić w dziejach ludzkich (J 1, 14; 1 Kor 8, 6; 2 Kor 8, 9; Flp 2, 5-11; Kol 1, 15-17; Hbr 1, 2-3).

  Wprawdzie przedchrześcijańska...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawda

  Cecha znamienna wiedzy, bytu i działalności:

  a. Wiedza jest prawdziwa, jeżeli czyjeś sądy są logicznie spójne i odpowiadają temu, w jaki sposób rzeczy istnieją.

  b. Każda rzeczywistość jest prawdziwa, jeżeli jest wewnętrznie poznawalna i poznana przez Boga.

  c. Nasze słowa i czyny są prawdziwe...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powszechniki

  Ogólne pojęcia takie, jak: róża, dom, sprawiedliwość, stworzenie. Platon (427-347 przed Chr.), kierując się pewną odmianą przesadnego realizmu, dowodził, że wieczne, istniejące same z siebie idee w wyższym świecie służą jako wzory powszechnych nazw, jakie nadajemy rzeczom indywidualnym w naszym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prefacja

  (łac. “przedmowa”). Modlitwa wprowadzająca w Modlitwę Eucharystyczną w mszy łacińskiej i wyliczająca powody skłaniające nas do wysławiania Boga.

  Prefacje się zmieniają zależnie od okresu liturgicznego (np. inne są na Adwent, inne na Wielki Post, Wielkanoc czy Zesłanie Ducha Świętego), a także od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo

  Powtarzające się prawidło w sposobie działania ludzi i innych stworzeń (np. prawa historii i pra-wa fizyki).

  W znaczeniu normatywnym prawo uznaje i reguluje uprawnienia i obowiązki obywateli albo wierzących, żeby umożliwić trwanie wspólnego dobra w społeczeństwie i Kościele i aby je uwydatnić.

  Wyraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywizm

  (fr. “positivisme” z łac. “positivus = dodatni, oparty na czymś, uzasadniony”). Kierunek filozoficzny upowszechniony przez Augusta Comte'a (1798-1857), który twierdził, że znamy tylko to, co możemy dostrzec zmysłami, odrzucał twierdzenia teologiczne i metafizyczne i chciał zorganizować społeczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezbiter

  (gr. “starszy”). Wyrażenia tego używano na oznaczenie urzędników synagogalnych, członków żydowskiego sanhedrynu albo najwyższej rady w Jerozolimie, a także tych, którzy przewodzili pierwotnym gminom chrześcijańskim (zob. Dz 11, 30; 14, 23).

  Początkowo wyraz presbiteroi wydaje się być synonimem wyrazu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /838

  praca w formacie txt

Do góry