Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Protologia

  (gr. “nauka o rzeczach pierwszych”). Nauka o początku świata i ludzi. Protologia odpowiada eschatologii, ponieważ pierwotny plan Boży staje się jasny przez swoje pełne rozwinięcie pod koniec dziejów.

  Zob. Adam, Ewa, grzech pierworodny, sprawiedliwość pierwotna, stworzenie, upadek.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prosopon

  (gr. “twarz, maska, rola w dramacie”). Początkowo maska noszona na scenie, później wyraz oznaczający osobę. Niektórzy greccy Ojcowie Kościoła mówili o trzech prosoponach Trójcy Przenajświętszej i o jednym prosoponie w Jezusie Chrystusie (zob. DH 250, 302; ND 604, 615).

  Dla Nestoriusza (zm. ok. 451), który...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prozeuci

  (gr. “ci, którzy się nawrócili”). Poganie nawróceni na judaizm (zob. Mt 23, 15; Dz 2, 10), a także “bojący się Boga”, którzy zachowywali tylko część prawa żydowskiego (zob. Dz 10, 2; 13, 43).

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prostota

  1. Cecha znamienna bytu niepodzielnego i niezłożone-go z różnych części (simplicitas). Będąc du-chowo i całkowicie samym sobą. Bóg jest prosty w tym znaczeniu ontologicznym (J 4, 24; zob. DH 297, 800, 805, 1880, 3001; ND 19, 319).

  2. W znaczeniu moralnym prostota się odnosi do nieskomplikowanej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prozelityzm

  W przeszłości prozelityzm był często synonimem ewangelizacji. Rzeczywiście, Sobór Watykański II stwierdził prawo Kościoła do prowadzenia pracy ewangelizacyjnej i do zdobywania konwertytów (AG 7, DHu 13-15). Dzisiaj jednak prozelityzm ma niemal zawsze znaczenie ujemne i oznacza zmuszanie ludzi lub...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezbiterianizm

  (od gr. “presbiter = starszy”). Sposób sprawowania rządów w Kościele, różny z jednej strony od episkopalizmu, czyli od rządów biskupich, z drugiej strony - od kongregacjonalizmu, czyli od rządów wspólnoty.

  Są to rządy sprawowane przez cały szereg urzędników aż po zgromadzenie ogólne, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożądliwość

  Ogólnie rzecz biorąc, jakakolwiek żądza. W znaczeniu bardziej specyficznym wyraz ten się odnosi do nieuporządkowanych pożądań, które są następstwem grzechu pierworodnego i pozostają po chrzcie (por. DH 1515; ND 512).

  Zob. grzech pierworodny, Sobór Trydencki.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Kanoniczne

  Zbiór skodyfikowanych ustaw i postanowień prawnych, do których przestrzegania są zobowiązani wszyscy katolicy zarówno jako jednostki, jak jako rozmaite grupy, które powstały w ob-rębie Kościoła.

  Szczególnie odnosi się to do Kodeksu Prawa Kanonicznego ogłoszonego przez Jana Paw-ła II w 1983 r., który...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pragmatyzm

  (gr. “nastawienie na rzeczy konkretne”). Amerykański kierunek filozoficzny, zawdzięcza-jący swe powstanie Charlesowi Sandersowi Peirce'mu (1839-1914), a rozwinięty przez Williama Jamesa (1842-1910) i Johna Deweya (1859-1952).

  Szkoła ta przez to, że kładła nacisk na doświadczenie, praw-dziwość twierdzeń...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo naturalne

  Powszechne prawo moralne dane przez Boga w samym akcie stworzenia istot ludzkich i możliwe do poznania w świetle rozumu (zob. GS 79, DHu 2).

  Literatura klasyczna, np. fragmenty Antygony Sofoklesa (ok. 497-406 przed Chr.), zachodnia tradycja prawna, Pismo Święte (np. Rz 2, 14-15) i inne wypowiedzi dowodzą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt

Do góry