Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Religie tajemne

  Religie pochodzenia greckiego (np. orfizm) albo wschodniego (np. mitraizm), w których obrzędy były często tajemne i zastrzeżone dla wtajemniczonych.

  Religie te - inaczej niż judaizm i chrześcijaństwo, które się opierają na Bożej interwencji w dzieje świata - oparte są na mitycznej interpretacji zjawisk...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratum et consummatum

  (łac. “zatwierdzone i dopełnione”). Wyrażenie, którym się posługuje prawo kanoniczne na oznaczenie małżeństwa ważnie zawartego i dopełnionego stosunkiem seksualnym w spo-sób godny człowieka i ukierunkowany na zrodzenie dzieci (zob. CIC 1061).

  Małżeństwo jest nierozerwalne, jeżeli jest zatwierdzone i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkt omega

  (gr. “omega - ostatnia litera alfabetu”). Według myśli francuskiego jezuity i paleontologa, Pierre Teilharda de Chardin (1881-1955), ostateczna meta (zob. Ap 1, 8; 21, 6; 22, 13) rozwoju i dążenia wszechświata.

  W swoich książkach Lephenomene humain (Zjawisko ludzkie), Le milieu divin (Środowisko Boże) i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypisywanie

  Prawne zaliczanie komuś winy lub niewinności kogoś drugiego. Jest to najważniejsze pojęcie w protestanckim spojrzeniu na usprawiedliwienie, jakoby niewinność Chrystusa została nam, grzesznikom, przypisana (raczej niż udzielana).

  Nowsze dyskusje jednak zmierzają do złagodzenia jakiejkolwiek ostrej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Purytanie

  (z łac. “purus = czysty”). Pojemne określenie tych wpływowych grup w Kościele anglikańskim, które przeciwstawiając się religijnym rozstrzygnięciom królowej Elżbiety I (lata panowania 1558-1603) i kierując się teologią kalwińską, miały na celu oczyszczenie Kościoła z niebiblijnych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypowieść

  Porównanie wzięte z natury (np. nasienie gorczycy u Mk 4, 30-32) albo z życia ludzkiego (np. uczta weselna u Mt 22, 1-14) i opowiedziane jako historia w celu uzmysłowienia i wywołania pew-nego religijnego albo moralnego poglądu.

  Przypowieści znajdujemy wprawdzie w Starym Testamencie (2 Sm 12, 1-14; a może...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pustynia

  Jałowa ziemia pozbawiona wody. Pozbawiając ludzi ich normalnych warunków życia, pustynie bardziej bezpośrednio stawiają ich twarzą w twarz z siłami dobra i zła. Mojżesz zbierał siły wewnętrzne, pracując na pustyni Madian. Wyprowadził lud Boży z niewoli, lecz jego wejście do Ziemi Obiecanej zo-stało...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywilej Pawłowy

  Prawo do ponownego zawarcia małżeństwa przez osoby, które już były związane związkiem małżeńskim, potem przeszły na chrześcijaństwo i stwierdzają, że ich niechrześcijański małżo-nek albo się chce oddzielić, albo im nie pozwoli w pokoju wypełniać praktyk religijnych (CIC 1143). Św. Paweł...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalizm

  (z łac. “ratio = rozum”). System, który w poszukiwaniu prawdy - także prawdy religijnej - daje pierwszeństwo rozumowi. Bardzo mocne nastawienie racjonalistyczne było cechą Oświecenia. Niektórzy jego przedstawiciele posługiwali się rozumem po to, żeby odrzucić objawienie, inni doszli do tego, że odrzucali...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psalmy

  (gr. “pieśni”). Pieśni religijne Starego Testamentu, których autorzy wypowiadają Bogu ze wszech miar świętemu akty adoracji, dziękczynienia, żalu, skruchy, wierności i innych uczuć, jakie przeżywaj ą poszczególni ludzie i cały naród.

  Wprawdzie tradycyjnie przypisuje się je królowi Dawidowi (zm. ok...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt

Do góry