Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rygoryzm

  (z łac. “rigor = sztywność, surowość, nieugiętość”). System teologii moralnej, który w wypadkach, kiedy zachodzi wątpliwość, kładzie nacisk na prawo z uszczerbkiem dla wolności, nawet jeżeli opowiedzenie się za swobodą ma większy stopień prawdopodobieństwa. Taki sposób myślenia tłumi wolność...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rubryka

  (z łac. “ruber = czerwony”). Wskazówka w księgach liturgicznych wydrukowana czerwonym kolorem obok głównego tekstu (drukowanego w czarnym kolorze), który się śpiewa lub czyta podczas zgromadzeń liturgicznych. Rubryki wskazują, w jaki sposób można lub trzeba sprawować obrzędy liturgiczne.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch liturgiczny

  Nowożytny ruch, który się zaczął wśród katolików, ale wkrótce rozszerzył się także na inne wyznania chrześcijańskie, a który popiera czynny udział wszystkich członków Kościoła w oficjalnym kulcie i prowadzi do tego, żeby Eucharystia stała się rzeczywistym ośrodkiem ich życia wspólnotowego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch oksfordzki

  Ruch w Kościele anglikańskim w latach 1833-1845, którego ośrodkiem był Uniwersytet Oksfordzki. Na jego czele stali: John Keble (1792-1866), John Henry Newman (później kardynał) (1801-1890) i Edward Bouverie Pusey (1800-1882). Był to pierwszy okres anglokatolicyzmu.

  Inspirowany raczej tradycją High Church...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój wiary

  Postęp w przeżywaniu i rozumieniu wiary chrześcijańskiej, odpowiedni do etapów ludz-kiego dojrzewania. Św. Paweł pisze, że się wyzbył tego, co dziecięce (1 Kor 13, 11), i dodaje, że nasze życie z wiary nieustannie się “zmienia”, tak że “coraz bardziej jaśniejąc”, stajemy się podobni do obrazu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozeznanie duchów

  Szczególny dar sprawiający, że człowiek staje się zdolny do odróżniania Bożych charyzmatów od całkiem naturalnych uzdolnień i wpływów złego ducha (l Kor 12, 10).

  Aby można było odróżnić, czy konkretne wydarzenia lub stany pochodzą od Ducha Świętego, czy też od ducha złego i wprowadzającego w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różaniec

  (łac. “ogród różany”). Powszechnie przyjęta na Zachodzie modlitwa, będąca wyrazem nabożeństwa do Matki Bożej. Składa się ona z piętnastu tajemnic, z których każda przypomina jakieś wydarzenie z życia Jezusa lub Maryi. W obręb jednej tajemnicy wschodzą: Modlitwa Pańska (jeden raz).

  Zdrowaś Maryjo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozgrzeszenie

  Wypowiedzenie nad skruszonymi grzesznikami formuły przebaczenia grzechów osobistych przez Chrystusa (zob. DH 1673). Rozgrzeszenie może być wyrażone w formie orzekającej (np. “Ja tobie odpuszczam grzechy”) albo modlitewnej (np. “Niech Bóg wszechmogący zmiłuje się nad nami i odpuści nam nasze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmyślanie

  Modlitwa myślna, której celem jest zjednoczenie z Bogiem i wglądnięcie w wolę Bożą przez zastanawianie się nad zagadnieniem poruszanym w Piśmie Świętym lub nad innym zagadnieniem duchownym.

  Ponieważ rozmyślanie jest odmianą modlitwy dla początkujących, stopniowo ćwiczenie się w nim powinno...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religioznawstwo

  Nauka, która się rozwinęła pod koniec XIX stulecia i zajmuje się studiami nad podobieństwami i różnicami w wierzeniach i życiu religijnym wyznawców różnych religii. Religioznawstwo jako takie nie wypowiada się o względnych zasługach i ostatecznej prawdzie religii, które są przedmiotem jego badań.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt

Do góry