Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sobór Chalcedoński

  Czwarty sobór powszechny, który się odbył w mieście zwanym obecnie Kadi-Koy (Turcja), leżącym na przeciwległym Konstantynopolowi brzegu Bosforu. Sobór został zwołany, by się zająć monofizycką herezją Eutychesa (ok. 378-454), który tak się przeciwstawiał istnieniu dwóch natur w Chrystusie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /2 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrucha doskonała

  Szczery smutek z powodu popełnionych grzechów, któremu towarzyszy postanowienie, że nie będzie się już grzeszyć (zob. Ps 51; Łk 15, 11-32; 18, 9-14; DH 1676-1678; ND 1622-1624). Skrucha doskonała jest konieczna do ważności sakramentu pokuty (zob. DH 1451-1465, 1704; ND 1614/5-14, 1644).

  Zob. sakrament...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siedem grzechów głównych

  Grzechy tradycyjnie uważane za źródło wszystkich innych grzechów. Ich lista, ustalona przez Ewagriusza Pontyjskiego (346-399), św. Grzegorza Wielkiego (ok. 540-604) i innych, wygląda następująco: pycha, chciwość, rozwiązłość, zazdrość, obżarstwo, gniew i lenistwo.

  Wyraz “lenistwo” jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sensus fidelium

  (łac. “wyczucie wierzących”). Instynktowne wyczulenie na sprawy wiary, którym jest obdarzony cały Kościół (LG 12, DV 8). Ich oceną objawienia i trafnością sądu w tych sprawach kieruje Duch Święty (J 16, 13; 1 J 2, 20, 27).

  Wyczucie to jest źródłem consensus fidelium (łac. “zgoda wierzących”) i w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scientia media

  (łac. “wiedza pośrednia”). Teoria po raz pierwszy opracowana przez jezuitę, Ludwika de Molinę (1536-1600), który chciał pogodzić rzeczywistą wolną wolę człowieka z Bożą uprzednią znajomością tego wszystkiego, co się wydarzy. Twierdził on, że Bóg zna i bierze pod uwagę decyzje, jakie stworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siedem Soborów Powszechnych

  Sobory Powszechne - od Nicejskiego I (325) do Nicejskiego II (787) - uznawane za powszechne zarówno przez katolików rzymskich, jak przez prawosławne Kościoły wschod-nie. Mają one szczególne znaczenie podczas każdego dialogu między Wschodem a Zachodem.

  Wprawdzie prawosławni zwołali później ważne sobory -...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sensus plenior

  (łac. “sens pełniejszy, znaczenie, pełniejsze”). Odnosi się do tekstów Pisma Świętego, które mają znaczenie wykraczające poza sens dosłowny (czyli poza znaczenie bezpośrednio zamierzone przez oryginalnego autora ludzkiego).

  Takie znaczenie, zamierzone przez Autora głównego (Boga) wynurzyło się w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekularyzacja

  (łac. “zeświecczenie, przemiana z duchownego na świeckie”). Wyraz ten odnosi się do każdego społecznego lub historycznego procesu, który przynosi ze sobą wyłączenie spod kontroli i spod celów sakralnych czegokolwiek.

  Na przykład: zniesienie klasztorów w szesnastowiecznej Anglii, wpływ Rewolucji...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sentencje Ojców

  Spisany w języku greckim przez anonimowego autora (koniec V w.) zbiór opowiastek i powiedzeń egipskich Ojców pustyni i innych łącznie z św. Antonim Opatem (ok. 251-356), św. Synkletyką (IV wiek) i Pojmenem (V wiek).

  Pomijając niektóre przesadne wypowiedzi i wydarzenia, utwór od-znacza się mądrością i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekularyzm

  (z łac. “saecularis = pogański, światowy”). Ideologia ateistyczna lub agnostyczna, która przekreśla wierzenia i wartości religijne, a wyjaśnia wszystko, posługując się terminologią z tego świata. Trzeba ją odróżnić od “świeckości”, czyli od postawy nachylonej ku temu światu i ku jego sprawom, ale...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt

Do góry