Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sprawiedliwość

  Bezstronność i uczciwość - cechy znamienne dla dobrego sędziego. W Starym Testamencie sprawiedliwość Boga jest synonimem Bożej wierności i Jego nieustannej miłości (Mi 7, 8-20) i jest ściśle związana z Jego miłosierdziem (Syr 35, 11-24). Król mesjański przyniesie sprawiedliwość i mądrość (Iz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sola scriptura

  (łac. “tylko Pismo”). Jeszcze jedna zasada reformacyjna wywodząca się od Marcina Lutra (1483-1546) i uznająca najwyższą powagę religijną słowa Bożego takiego, jakie się nam jawi w Piśmie Świętym.

  W tym sensie zasada ta może stanąć w tym samym szeregu, co stwierdzenie Soboru Watykańskiego II, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Nicejski I (325)

  Pierwszy sobór powszechny, zwołany przez cesarza Konstantyna Wielkiego (zm. 337), który obradował w Nicei (obecnie Iznik w Turcji) i zajmował się herezją ariańską, grożącą rozbi-ciem jedności Kościoła i cesarstwa rzymskiego.

  Kapłan aleksandryjski, Ariusz, głosił, że Chrystus, będąc daleki od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Nicejski II (787)

  Sobór zwołany przez cesarzową-regentkę, Irenę, i patriarchę konstantynopoli-tańskiego, św. Tarazjusza (zm. 806). Łącznie z delegacją z Zachodu wzięło w nim udział około 350 biskupów. Patriarchaty: aleksandryjski, antiocheński i jerozolimski mogły wysłać tylko po dwóch mni-chów, znajdowały się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Powszechny

  Spowodowane odpowiednimi okolicznościami spotkanie biskupów całego Kościoła, którzy - z papieżem i pod jego kierownictwem - głoszą naukę i ustanawiają prawa jako zespół, a także mogą wypowiadać się nieomylnie w sprawach dotyczących wiary i obyczajów.

  Sobór Nicejski II (787), odrzucając twierdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Trydencki (1545 - 1563)

  Zwołany przez Papieża Pawła III, żeby wyjść naprzeciw poważnej potrzebie reform, zebrał się w północnowłoskim mieście Trydent; katolicy uważaj ą go za dziewiętnasty sobór powszechny. Sobór Trydencki, wielki sobór kontrreformacji, wyjaśnił naukę Kościoła i odnowił jego dyscyplinę.

  Dzieli się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Laterański V (1512 - 1517)

  Zwołany przez papieża Juliusza II (1443-1513) w celu załatwienia spraw spornych związanych z odradzającym się koncyliaryzmem i niektórymi poglądami, które zdawały się przeczyć indywidualności i nieśmiertelności duszy. Po śmierci Juliusza II obrady prowadził Leon X (1475-1521).

  Przyjęto kilka bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Vienneński (1311 - 1312)

  Sobór, który został zwołany przez papieża Klemensa V (1264-1314) i zebrał się w Vienne w południowej Francji. W roku 1309 papież - z pochodzenia Francuz - przeniósł swoją rezydencję do Awinionu w południowej Francji; papieże przebywali tam do roku 1377, co nazy-wano “niewolą awiniońską”.

  Chcąc...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Lyoński I (1245)

  Zwołany przez Innocentego IV (papieża w latach 1243-1254), żeby omówić to, co on sam we wstępnej homilii nazwał “pięcioma ranami Kościoła”: gorszący sposób życia prowadzony przez wielu duchownych i świeckich, zdobycie Jerozolimy przez Saracenów, zagrożenie greckie wobec cesarstwa łacińskiego w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Watykański I (1869 - 1870)

  Zwołany przez Piusa IX (który był papieżem w latach 1846-1878), zamierzał się zająć wieloma zagadnieniami, także Kościołami wschodnimi (patriarchowie wschodni zostali zaproszeni na Sobór, ale nie przybyli).

  Obrady zawieszono, kiedy wojska włoskie zajęły Rzym we wrześniu 1870 roku. Do tego roku sobór...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt

Do góry