Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sobór w Bazylei (1431 - 1449)

  Sobór ten, zwołany przez papieża Marcina V (1417-1431), a później przez Eugeniusza IV (1431-1447), miał nadal na sobie plamę koncyliaryzmu poprzedniego Soboru w Konstan-cji (1414-1418).

  Częściowo z tego powodu, a częściowo dlatego, że przedstawiciele Kościoła greckiego zgodzili się wziąć udział w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawności

  (1) zob. nawyki. (2) Zachodnia scholastyka nazywa łaskę uświęcającą sprawnością stworzoną, ale nadprzyrodzoną, ponieważ (a) przemienia ona naszą duszę i jej całkiem naturalne uzdolnienia, (b) wspiera te cnoty teologalne, które przewyższają nasze naturalne władze.

  Zob. cnota, cnoty teologalne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Soteriologia

  (gr. “nauka o zbawieniu”). Systematyczna interpretacja zbawczego dzieła Chrystusa na korzyść ludzi i świata. Nowy Testament uznając, że Chrystus umarł i powstał z martwych, żeby zbawić grzeszną ludzkość (Mk 14, 24; J 11, 49-52; Rz 4, 25; 5, 6-11; 1 Kor 15, 3; 1 P 1, 3), utrzymuje również, że zbawcza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór w Konstancji (1414 - 1418)

  Na ogół uważany przez katolików rzymskich za szesnasty sobór powszechny, zebrał się, żeby położyć kres wielkiej schizmie (1378-1417), której ostatni okres był znamienny dlatego, że panowało aż trzech papieży roszczących sobie prawo do domagania się posłuszeństwa od chrześcijan: Jan XXIII, który...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spirytyzm

  (z łac. “spiritus = duch”). System praktyk oparty na przekonaniu, że dusze zmarłych mogą nawiązywać kontakt z ludźmi żyjącymi, szczególnie za pośrednictwem medium.

  Wprawdzie próby takiego kontaktowania się ze zmarłymi były dość powszechne w przeszłości (np. 1 Sm 28, 3-25), to jednak spirytyzm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socynianizm

  System religijny odrzucający istnienie Trójcy Przenajświętszej i bóstwo Jezusa Chrystusa.

  Nazwę zawdzięcza Włochowi, Leliuszowi Franciszkowi Marii Sozini (1525-1562) i jego siostrzeńcowi, Faustowi Pawłowi Sozzini (1539-1604; nazwisko jego pisano rzeczywiście inaczej niż nazwisko wuja) (zob. DH 1880; ND...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spowiedź

  Cały sakrament pokuty albo ta jego część, kiedy to penitent wyznaje przed kapłanem swoje grzechy (CIC 959-991; zob. CIC 916; CCEO 707, 711, 718-727, 729-730, 732-736).

  Spowiedź zazwyczaj odbywa się indywidualnie, w pewnych okolicznościach jednak można udzielić rozgrzeszenia ogólnego (albo rozgrzeszyć...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sola fides

  (łac. “tylko wiara”). Główne twierdzenie Marcina Lutra (1483-1546) przekazane protestanc-kim reformatorom. Usprawiedliwienie otrzymujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Rz 1, 17), a nie przez wypełnianie prawa (Rz 3,28).

  Zob. prawo i Ewangelia, protestanci, usprawiedliwienie, wiara, zasługa.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o cierpienie Boga

  Spór, który trwał od piątego stulecia aż po Sobór Konstantynopolitański II (553), a którego przedmiotem były stwierdzenia o Synu Bożym, który za nas cierpiał i umarł.

  Zakładając, że Bóg jako Bóg nie może cierpieć, możemy jednak przyjąć, że zjednoczenie natury boskiej z ludzką w jednej Osobie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sola gratia

  (łac. “tylko łaska”). Podstawowa zasada reformatorów protestanckich wyrażająca - w gruncie rzeczy - to samo przekonanie, co zasada sola fides (łac. “tylko wiara”).

  Usprawiedliwieni jesteśmy tylko dzięki miłosierdziu Bożemu oraz dzięki zasługom Chrystusa, do których lgniemy przez wiarę, a nie przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt

Do góry