Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Synkretyzm

  (gr. “związek dwóch miast kreteńskich przeciw trzeciemu”). Próba pogodzenia, a nawet wymieszania różnych - często niemożliwych do połączenia - zasad i praktyk. Synkretyzm - często po-wierzchowny i przemijający - może zachodzić między religiami, filozofiami, a także wewnątrz samego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod

  (gr. “spotkanie”). Zgromadzenie biskupów i innych chrześcijan zebranych w celu omówienia spraw związanych z nauką Kościoła i jego życiem. Wyraz ten stosuje się na oznaczenie każdego takiego oficjalnego spotkania - od synodu diecezjalnego aż po sobór powszechny (CD 36-38). Tradycje wschodnich Kościołów...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synaksarion

  (gr. “księga zgromadzenia”). Krótkie opowiadanie o życiu świętego albo nauka o znaczeniu poszczególnego święta, czytane w Kościele bizantyńskim “o brzasku”, czyli podczas porannej Liturgii Godzin.

  Zob. liturgia godzin.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod biskupów

  Zgromadzenie biskupów, na którym są reprezentowane wszystkie konferencje episkopatów i które się zazwyczaj odbywa co trzy lata w Rzymie w październiku.

  Celem jego jest podtrzymy-wanie kolegialnej jedności między biskupami, a papieżem przez wspieranie go poradami w sprawach wiary, obyczajów i dyscypliny...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synaksis

  (gr. “zgromadzenie”). Zgromadzenie wiernych w celu sprawowania Liturgii Słowa, Eucharystii albo jakichkolwiek innych funkcji religijnych. W praktyce wyraz ten oznacza dokładnie to samo, co wyraz “synagoga” (gr. “zgromadzenie”); możliwe, że pierwotnie posługiwali się nim chrześcijanie, żeby swój własny kult...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symbol

  (gr. “coś zebranego, poskładanego”). Coś dostrzegalnego, co w sposób “naturalny” (np. lew jako symbol odwagi) albo umowny (np. flaga jako symbol państwa) oznacza jeszcze coś innego. Oznaczając inne rzeczy, symbole wkraczają w naszą wyobraźnię, ogarniaj ą nasze uczucia i wpływaj ą na nasze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symbolika

  W teologii jest to systematyczne studium nad symbolami (gr. “wyznaniami wiary”) i pod-stawowymi prawdami wiary różnych wyznań chrześcijańskich. Ta gałąź teologii, rozwinięta przez Georga Callixtusa (1586-1656), Johanna Adama Möhlera (1796-1838) oraz innych, ożywiła się na nowo dzięki ruchom...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symfonia

  (gr. “współbrzmienie”). Powstała w teologii wschodniej teoria, że Kościół i państwo powinny ze sobą współdziałać dla Chwały Boga.

  Zob. Kościół i państwo, teokracja, źródła wschodniego prawa kanonicznego.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symonia

  Takie postępowanie z dobrami duchownymi, jakby były przeznaczone do kupna lub sprzedaży.

  Sprzedaż lub kupno urzędów kościelnych lub sakramentów to grzechy symonii. Nazwa pochodzi od Szymona Maga, który od świętych Piotra i Jana chciał kupić władzę udzielania Ducha Świętego (Dz 8, 9-25).

  Czasami...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synagoga

  (gr. “zgromadzenie ludzi lub rzeczy”). Żydowska szkoła i miejsce kultu. Hebrajskim odpowiednikiem jest wyraz knesset, którym się obecnie oznacza parlament Izraela.

  Św. Łukasz pierwszą mowę Jezusa umieszcza w synagodze w Nazarecie (Lk 4, 16-30), czytamy także o innych pobytach Jezusa w synagogach (Mt 9, 35;...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt

Do góry