Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ślub

  Obietnica złożona Bogu dobrowolnie przez człowieka dorosłego, że spełni jakieś dobro, do którego nie jest zobowiązany przez Boże przykazania, prawo kościelne lub inne zobowiązania. Do wypełnienia takiego ślubu jest człowiek zobowiązany na mocy cnoty religii (zob. CIC 1191-1198).

  W Starym Testamencie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka umierania

  Nauka rozwinięta w późnym Średniowieczu o tym, jak się powinni zachować chrześcijanie w obliczu śmierci. Książki na ten temat, np. dzieło Jana Gersona (1363-1429), cieszyły się wielkim powodzeniem i wpłynęły na przedstawianie śmierci w sztuce.

  Zob. śmierć.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła historyczno - religijna

  Grupa uczonych, w większości niemieckich, wśród których znajdowali się Wilhelm Bousset (1865-1920), Hermann Gunkel (1862-1932) i Richard Reitzenstein (1861-1931). Inter-pretując judaizm i chrześcijaństwo oraz ich pochodzenie, dowodzili oni wielu paralelnych zjawisk i źródeł w innych przekazach religijnych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szaleni dla Chrystusa

  Grupa świętych, którzy cieszyli się uznaniem szczególnie - choć nie wyłącznie - w Kościele wschodnim, a którzy na serio potraktowali słowa wypowiedziane przez św. Pawła: “My głupi dla Chrystusa” (1 Kor 4, 10; zob. 1 Kor 1, 18-19. 25; 3, 18-19; 2 Kor 6, 8; Mt 5, 11). Ten rodzaj życia świętych znamy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod Quinisextum

  Synod zwołany przez Justyniana II (cesarz 685-711), który odbył się w roku 691/692 w Konstantynopolu, w trullusie (gr. “sala z kopułą”) pałacu cesarskiego i stąd nazywany czasami “Synodem Trullańskim”.

  Miał się on zająć niektórymi sprawami kanonicznymi, co do których piąty i szósty sobór powszechny...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły teologiczne

  Różne grupy teologów, którzy badają i systematycznie przedstawiają dane Pisma Świętego i Tradycji w charakterystyczny dla siebie sposób. Ich metody i kryteria są uzależnione od miej-sca prowadzenia wykładów (np. od uniwersytetu, klasztoru lub seminarium duchownego), od ich słuchaczy (np. seminarzyści...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szatan

  (hebr. “przeciwnik”). Rozumiano go najpierw jako przeciwnika, który knuje przeciw komuś in-trygi (Hi 1, 6-2, 10), następnie jako diabła i w najwyższym stopniu złego przywódcę upadłych aniołów, który się stara zniweczyć Boży plan zbawienia ludzkości (Mt 13, 39; Mk 1, 13; 4, 15; Łk 10, 18; 13, 16; J 13...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod w Sardyce (ok. 343)

  Synod, który obradował w Sardyce (dzisiaj Sofia, stolica Bułgarii), a zwoła-ny został przez cesarza wschodniego, Konstancjusza II (324-361), i jego brata, cesarza zachodniego Konstansa (ok. 323-350), by zaradzić rozłamowi między Wschodem i Zachodem, który powstał wskutek arianizmu i kwestii prawowierności...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szekina

  (hebr. “mieszkanie, miejsce zamieszkania”). Pełna chwały obecność Boga wśród nas. Stary Testament, chociaż nie używa tego wyrazu, pozwala go odnieść do namiotu spotkania na pustyni, gdzie się ukazała chwała Boża (Wj 33, 7-11; Lb 11, 16-25; 12, 1-10).

  W Talmudzie wyraz ten może być pełnym czci...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syryjski Kościół prawosławny

  Jest to nazwa Kościoła, któremu pomocy organizacyjnej udzielił Sewer (zm. 538), patriarcha antiocheński i teolog, ale przeciwnik Soboru Chalcedońskiego. Kościół ten - pole-micznie nazwany “monofizyckim”, ponieważ sprzeciwiał się sformułowaniu soboru o dwóch naturach w Chrystusie (raczej niż samym dwom...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 849

  praca w formacie txt

Do góry