Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Świadkowie Jehowy

  Sekta, którą założył w Stanach Zjednoczonych Charles Taze Russell (1852-1916), a która pierwotnie nosiła nazwę “Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego”.

  Russel utrzymywał, że wkrótce nastąpi drugie przyjście Chrystusa, a swoje poglądy głosił w “Strażnicy”. Jego zwolennicy, nastawieni...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święcenia

  Obrzęd liturgiczny, podczas którego kandydaci stają się diakonami, kapłanami (prezbiterami) lub biskupami. Udzielanie tego sakramentu, które się zaczyna pod koniec Liturgii Słowa, a przed Liturgią Eucharystyczną, następuje przez nałożenie rąk i wypowiedzenie przepisanej formuły.

  Po święceniach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość klasyczna

  Wyrażenie, którego używał Bernard Lonergan (1904-1984) na oznaczenie tego, w jaki sposób kultura warunkuje świadomość, w jej rozwoju od wiedzy naiwnej do filozoficznej. Świadomość klasyczna jest rozwiniętą formą świadomości przekonanej, że pewna określona kultura jest normującym i wyższym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święto

  Dzień szczególnego obchodu liturgicznego w kalendarzu liturgicznym.

  W niedzielę wspominamy zmartwychwstanie Chrystusa; na Wschodzie zwie się ją często “Dniem ósmym” albo pierwszym dniem nowego stworzenia, które nam przyniósł Chrystus. Święta ruchome to takie, jak Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat

  Wszechświat stworzony przez Boga (Mt 25, 34; J 17, 5. 24). Wyraz “świat” może też oznaczać regiony w których powinna być przepowiadana Ewangelia (Mk 6, 15), a nawet tych, którzy nie uznają Chrystusa (J l, 9-11) i są nastawieni wrogo wobec Niego i wobec Jego naśladowców (J 8, 23; 15, 18-20; 17, 14).

  Szatan...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć

  Ostateczny koniec naszego biologicznego istnienia, po którym dzieje naszego życia otrzymują wobec Boga pełny i nieodwracalny kształt (GS 18).

  Pismo Święte zauważa zarówno śmierć naturalną (np. Ps 49, 11-12; Iz 40, 6-7, jak śmierć będącą wynikiem grzechu (Rdz 3, 19; Rz 5, 12). Śmierć będzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świętokradztwo

  Znieważenie osób Bogu poświęconych, wydarzeń świętych, miejsc i przedmiotów. Przykładem może być profanacja kościoła, kradzież kielichów mszalnych albo puszek przeznaczonych do przechowywania Najświętszego Sakramentu, a także przemoc względem osób wiodących życie konsekrowane.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światło chwały

  Światło, którego potrzebują ludzie będący w niebie, żeby mogli w wizji uszczęśliwiają-cej oglądać Boga. W Psalmie 36,9 jest mowa o tym, że w Bożym świetle widzimy światło, a Objawienie św. Jana mówi nam, że w nowej Jerozolimie normalne światło będzie zastąpione przez światło Boże (Ap 21...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śpiew

  Śpiewane lub recytowane wypowiadanie poetyckich lub prozaicznych tekstów (często wziętych z Pisma Świętego) podczas sprawowania obrzędów liturgicznych. Praktyka ta jest spadkiem odziedziczo-nym po judaizmie.

  Nowy Testament przytacza chrześcijańskie hymny (np. Łk 1, 46-55; Flp 2, 6-11; 1 Tm 3, 16), które...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowa Rada Kościołów

  Zjednoczenie Kościołów, które się ukształtowało wskutek zlania się “Ruchu Wiary i Ustroju” z “Życiem i Pracą” podczas spotkania w roku 1948 w Amsterdamie.

  Głównym celem Światowej Rady Kościołów jest wezwanie skierowane do wszystkich Kościołów, by zmierzały do widzialnej jedności w wierze i w jednej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt

Do góry