Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tajemnica

  Wyraz ten nie oznacza sprawy po prostu niejasnej albo niemożliwej do wyjaśnienia (tak jak np. w wyrażeniu “tajemnicze zabójstwo”), lecz plan Boga miłującego, mający na celu zbawienie człowieka, a objawiony przez Jezusa Chrystusa (Rz 16, 25; Ef 1, 9; 3, 9; Kol 1, 26-27; 2, 2; 4, 3). Tajemnicza rzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teizm

  (gr. “Bóg”). Wiara w transcendentnego, osobowego Boga, który stwarza i utrzymuje w istnieniu nasz świat oraz działa w nim w szczególny sposób (np. przez cuda). W przeciwieństwie do panteizmu, teizm nie kładzie aż tak wielkiego nacisku na Bożą immanencję, żeby Boga utożsamiać ze światem.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnica Wielkanocna

  Odkupienie dokonane przez Jezusa Chrystusa, przede wszystkim przez Jego śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie (SC 5, GS 22), w którym chrześcijanie mają udział przez chrzest, Eucharystię, przez inne sakramenty oraz przez całe swoje życie (SC 6-10, zob. Rz 6, 3-4; 1 Kor 11, 23-26).

  Zob. odkupienie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świętość

  Przymiot bytu, który całkowicie spełnia cel swego istnienia i dzięki temu jest sam w sobie zjednoczony. Ściśle mówiąc, tylko Bóg jest święty, ponieważ jest On “Tajemnicą budzącą przerażenie i zachwyt” (Mysterium tremendum etfascinans), “całkowicie inny” niż ludzie i święty w sposób niemożliwy do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świętość Kościoła

  Jedna z głównych cech znamiennych dla Kościoła i jego członków, a zarazem artykuł wiary oparty na najwcześniejszych wyznaniach wiary (DH 1-2, 4, 5, 10-39, 41-43; ND 1-5, 9-10).

  Przez Ofiarę, którą złożył Chrystus, przez Ducha Świętego i przez chrzest święty cały Kościół został uświęcony (Rz 5...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święto Przaśników

  Przaśniki (po grecku azymoi = bez kwasu) to cienkie, niekwaszone pieczone placki (por. Rdz 19, 3), które Żydzi jedli podczas siedmiodniowego święta będącego wspomnieniem ich wyjścia z Egiptu (Wj 12,15; 23, 15; 34, 18).

  Z powodu fermentacji kwaszony chleb nabrał znaczenia zepsucia (Mt 16, 6; 1 Kor 5, 7)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śpiew gregoriański

  Muzyka obrządku łacińskiego tradycyjnie przypisywana papieżowi Grzegorzowi I Wielkiemu (ok. 540-604), który się mógł przyczynić do jej upowszechnienia w Rzymie.

  Śpiew gregoriański - zwany też melodią prostą, ponieważ jego rytmika nie jest skomplikowana - znamionuje się surowym i uporządkowanym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świątynia Jerozolimska

  Główna świątynia żydowska, zbudowana w Jerozolimie, i jedyne miejsce, w którym można było składać ofiary (zob. Pwt 12, 1-31). Po raz pierwszy zbudowano ją za panowania Sa-lomona (ok. 970 - ok. 930 przed Chr.). Ta świątynia została zburzona przez Babilończyków w roku 586 przed Chr. Prorok Aggeusz oraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środa Popielcowa

  W obrządku rzymskim, stosowanym na ogół na Zachodzie, pierwszy dzień Wielkiego Postu, charakteryzujący się nabożeństwem pokutnym, podczas którego wiernym posypuje się czoła lub czubek głowy popiołem wraz z napomnieniem: “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, lub “Pamiętaj, prochem jesteś i w proch...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świece

  Walce, lub bryły wosku uformowane wokół knota i dające po zapaleniu światło. Ceremoniom kościelnym towarzyszy światło zapalonych świec. W dzień i w nocy światło, zwykle świeca, pali się przed tabernakulum, zawierającym konsekrowane hostie. Życie chrześcijan biegnie od świecy chrzciel-nej, poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt

Do góry