Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Teologia feministyczna

  Podejście do teologii (rozwinięte głównie w Stanach Zjednoczonych po roku 1968) protestujące przeciw długotrwałej przewadze mężczyzn w teologii, egzegezie i życiu Kościoła.

  Domaga się ono czasami między innymi święceń kapłańskich dla kobiet i posługiwania się językiem, który by nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teocentryzm

  (gr. “ukierunkowanie na Boga”). Sposób myślenia, który wszystko systematycznie skupia na Bogu. Często przeciwstawia się go antropocentryzmowi (gr. “ukierunkowanie na człowieka”), który ludzkie istnienie, doświadczenie i wartości uważa za swój kierunek i przewodnika.

  Przesadny antropocentryzm zapomina o Bogu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnica zła

  Tajemnica Boga, który mimo że jest nieskończenie dobry i wszechmocny, pozwala na tak wiele grzechów, cierpień i innych trudnych spraw w naszym świecie. Mamy do dyspozycji tylko częściowe rozwiązania: odwoływanie się:

  a. do szacunku, jaki Bóg okazuje naszej stworzonej wolnej woli,

  b. do Chrystusowego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Talmud

  (hebr. “pouczenie”). Zbiór przekazów żydowskich zawierający Misznę (pouczenie ustne) oraz Gemarę (rozważania dyskusyjne nad Miszną). Istnieją dwie wersje Talmudu: Talmud palestyński i dłuższy Talmud babiloński; obydwa zostały zebrane w V stuleciu po Chrystusie, ale zawierają materiał o wiele...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty

  Człowiek wezwany do pełnej osobowej doskonałości lub już teraz cieszący się tym stanem w życiu wiecznym z Bogiem. Wszyscy ochrzczeni chrześcijanie otrzymują powołanie do świętości (LG 39-42).

  Niektórzy z nich bywają po śmierci oficjalnie uznani za wybitnie świętych (SC 8, 104, 111, LG 50-51)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taoizm

  (chin. “właściwa droga”). System wierzeń religijnych i przekonań filozoficznych, który - razem z konfucjanizmem i buddyzmem - ułatwił kształtowanie się chińskiej historii i kultury.

  Założycielem jego był Lao-Tse, co jest tytułem honorowym (Mądry Starzec) dla Li, chińskiego kierownika archiwum...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świętych obcowanie

  Jedność duchowa między Chrystusem oraz wszystkimi chrześcijanami znajdującymi się w niebie (albo jeszcze cierpiącymi w czyśćcu) lub żyjącymi na ziemi (LG 49-50). Niewykluczone, że pierwotnie termin ten oznaczał więź chrześcijan między sobą i z Chrystusem przy sprawowaniu Eucharystii.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tchnienie

  Termin odnoszący się do Ewangelii św. Jana (J 3, 8), którym się posługuje nauka o Trójcy Przenajświętszej, kiedy mówi o sposobie, w jaki Duch Święty pochodzi od Ojca i od (lub poprzez) Syna. Nowy Testament nazywa Ducha Świętego “Tchnieniem Ojca" (Mt 10, 20) oraz “Tchnieniem Syna” (Ga 4, 6) oraz “Duchem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tabernakulum

  (łac. “namiot”). Ozdobna skrzynka, lub szafka, w której przechowywane są konsekrowane hostie, używane do udzielania Komunii św. chorym i umierającym, do błogosławieństwa euchary-stycznego, oraz do adoracji przez tych, którzy “nawiedzają” Najświętszy Sakrament.

  W niektórych kościołach tabernakulum...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teandryczny

  (gr. “bożo-ludzki”). Przymiotnik utworzony przez Pseudo-Dionizego Areopagitę (ok. 500), żeby wyrazić czyny Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa.

  Niektórzy posługują się tym wyrazem w znacze-niu monofizyckim i monoteleckim, jakoby Chrystus miał odpowiednio albo jedną (boską) naturę, albo tylko jedną...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt

Do góry