Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Teologia antiocheńska

  Kierunek teologiczny z IV w, związany ze wspólnotą chrześcijańską w Antiochii, z bardzo wyraźnym zabarwieniem egzegetycznym. Kładł on nacisk na dosłowne i historyczne wyja-śnianie Pisma, dążąc jednak także do teorii (gr. “oglądanie, kontemplacja”), która posuwała się poza proste, literalne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teodycea

  (gr. “usprawiedliwienie Boga”) Termin wprowadzony przez filozofa Gottfrieda Wilhelma Le-ibniza (1641-1716) w odpowiedzi na zarzuty Pierre'a Bayle'a ( 1647-1706), który po raz któryś tam z kolei postawił pytanie: Jeżeli Bóg jest wszechdobry i wszechmocny, to skąd pochodzi zło na świecie i co ono oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia apofatyczna

  (gr. “negatywny, przeczący”). Podstawowe pojęcie w teologii Wschodu, często tłumaczone jako teologia negatywna. Kładzie ono nacisk na niewspółmierność wszystkich naszych wysiłków zmierzających do opisania absolutnej tajemnicy Boga.

  Każde nasze twierdzenie o Bogu musi być ograniczone przez odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teofania

  (gr. “objawienie Boga”). Widzialne ukazanie się Boga. Stary Testament wprawdzie powtarza, że nikt nie może Boga zobaczyć i pozostać żywym (Wj 19, 21; 33, 20; Sdz 13, 22), opowiada jednak o teofaniach, jakie przeżył Mojżesz i inni (Wj 3, 1-6; 33, 17-23; 34, 5-9; Iz 6, 1-5).

  Ewangelie opowiadają o pewnego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia biblijna

  Każda teologia, która opiera się przede wszystkim na Piśmie Świętym. Poszczególne teologie biblijne rozwijają takie zagadnienia ze Starego i Nowego Testamentu, jak przymierze, usprawie-dliwienie, obietnica, proroctwo albo dzieje zbawienia, by z Pisma Świętego wyprowadzić jednolite orędzie dla czasów nam...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teokracja

  (gr. “panowanie Boga”). Rządy prowadzone przez samego Boga albo przez Bożych przedstawicieli. Wiele narodów starożytnych wierzyło, że ich przywódcy zostali obdarzeni Bożym autorytetem, a nawet że trzeba ich utożsamiać z bóstwami, Wyraz teokracja utworzył Józef Flawiusz (ok. 37 - ok. 100) i zastosował go...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia dialektyczna

  Mający duże znaczenie ruch w teologii protestanckiej w latach dwudziestych, któremu przewodził Karl Barth (1886-1968) i który się całkowicie różnił w poglądach od przeważającego protestantyzmu liberalnego.

  Teologia dialektyczna przez to, że podkreślała nieskończoną jakościową różnicę między...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia

  (gr. “nauka o Bogu”). Na Zachodzie metodyczna próba zrozumienia i wytłumaczenia prawdy objawionej. Teologia jako fides ąuaerens intellectum (łac. “wiara szukająca zrozumienia”) posługuje się środkami rozumowymi, a w szczególności czerpie z takich dyscyplin, jak historia i filozofia.

  Wobec Bożych tajemnic...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia dogmatyczna

  Główna gałąź teologii, która czerpiąc dane objawienia z Pisma Świętego i Tradycji, bada i przedstawia w sposób rozumowy wszystkie główne zagadnienia doktryny chrześcijańskiej.

  Współczesne próby odnowienia tej dyscypliny zmierzają do ustawienia tego, w co wszyscy wierzą, w świetle całej historii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia afroamerykańska

  Północnoamerykańska szkoła teologiczna, rozwinięta przez czarnoskórych chrześcijan, a będąca następstwem kierowanego przez Martina Lutra Kinga (1929-1968) ruchu na rzecz praw obywatelskich.

  Jej zwolennicy sprzeciwiali się rasistowskiemu i wyłącznie “białemu” interpretowaniu wiary chrześcijańskiej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt

Do góry