Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Teologia pastoralna

  Teologia zwracająca uwagę na:

  a. przejście od studiowania Pisma Świętego i teologii systematycznej do przepowiadania i nauczania religii,

  b. praktykowanie życia liturgicznego i sakramentalnego,

  c. udzielanie rad w dziedzinie moralnej i duchowej,

  d. troskę o ludzi mających szczególne potrzeby (np. o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia kongregacyjna

  Odmiana protestantyzmu, której źródłem jest reformacja i której zdaniem Kościoły lokalne mają prawo do załatwiania swoich własnych spraw w całkowitej niezawisłości; uzasadnienia tej opinii zwolennicy tej teorii dopatrują się w Piśmie Świętym.

  Zob. Kościół, protestanci...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia systematyczna

  Próba przedstawienia w sposób logiczny i naukowy zasadniczej nauki chrześcijańskiej. Teologia systematyczna w praktyce zazwyczaj się zbiega z teologią dogmatyczną, może się jed-nak od niej różnić tym, że może w sobie zawierać także zagadnienia moralne.

  Może się też różnić od teologii dogmatycznej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia Pawłowa

  Teologia rozwinięta przez św. Pawła (zm. ok. 67), którego powołanie będące nawróceniem ok. 34 roku (1 Kor 9, 1; 15, 8-11; Dz 9, 3-9) zmieniło z gorliwego faryzeusza (Flp 3, 5-8; Dz 22, 3-5), prześladowcy chrześcijan (1 Kor 15, 9; Ga 1, 13-14; Dz 7, 58 - 8, 3; 9, 1-2) w wielkiego apostoła narodów (Ga 1...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia misyjna

  Systematyczna nauka o tym, w jaki sposób cały Kościół i wszyscy chrześcijanie zostali posłani przez Chrystusa. Św. Franciszek Ksawery (1506-1552), mimo że cechował się odwagą i szlachetnością, narzucił zwyczaje łacińskie mieszkańcom wybrzeża malabarskiego, podczas gdy żyjący później jezuita św...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia piękna

  W estetyce piękno jest jakością albo zestawieniem jakości, które sprawiają przyjemność. Harmonia własnych Bożych doskonałości i współdziałania sił w dramacie zbawienia człowieka budzi zachwyt własnym pięknem.

  To piękno możemy kontemplować w chwale i blasku, które Chrystus nam objawił jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia fundamentalna

  Dział teologii zachodniej, który się zajmuje sprawami podstawowymi, a szczególnie objawieniem Bożym w dziejach Izraela i w życiu Jezusa Chrystusa, warunkami, które sprawiają, że się człowiek otwiera na to objawienie Boże, znakami, dzięki którym wiara w Jezusa Chrystusa i przez Niego staje się rozumna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia Janowa

  Teologia wyprowadzona z czwartej Ewangelii i z Pierwszego Listu św. Jana, w mniej-szym stopniu z Drugiego i Trzeciego Listu św. Jana i z Apokalipsy. Ewangelia św. Jana posługuje się symbolami (np. chleb, woda i pasterz, itp.), przeciwstawnymi obrazami (np. prawda - kłamstwo, miłość - nienawiść), a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia katafatyczna

  (gr. “twierdzący, pozytywny”). Pojęcie dopełniające do teologii apofatycznej, czyli negatywnej, właśnie dlatego nazywane czasami “teologią pozytywną".

  Mimo że kategorie poznaw-cze, którymi się kierujemy, są u samych swoich podstaw niewystarczające, możemy wypowiadać wiele prawdziwych twierdzeń o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia aleksandryjska

  Szkoła teologiczna, której początkiem była istniejąca pod koniec II wieku po Chrystusie szkoła katechetyczna w Aleksandrii. Pismo Święte interpretowano w niej w sposób alego-ryczny i - podobnie jak w klasycznej chrystologii odgórnej - skupiano się na tym, że Słowo stało się Ciałem, oraz podkreślano...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt

Do góry