Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tiara papieska

  (gr. “zwój, turban). Duże, nakrycie głowy w formie stożka, które nakładano papieżowi na głowę podczas koronacji i które zakładał podczas uroczystych pozaliturgicznych funkcji.

  Papież Paweł VI sprzedał własną tiarę, a pieniądze przeznaczył na biednych. Jan Paweł I odmówił koronacji. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja

  (łac. “wytrzymałość, cierpliwość”). Pozostawianie w spokoju tych, którzy się od nas różnią wierzeniami i praktykami. Po wycierpieniu prześladowań ze strony niektórych przywódców żydowskich, a potem - przez stulecia - ze strony władców rzymskich, chrześcijanie osiągnęli wolność religijną na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria dwóch źródeł

  1. Niemal powszechnie przyjęta hipoteza, że Ewangelie św. Mateusza i św. Łukasza miały dwa większe źródła: Ewangelię św. Marka i źródło “Q” (zbiór wypowiedzi Jezusa).

  2. Powszechnie utrzymywany pogląd od wieku XVI do Soboru Watykańskiego II, że istnieją dwa “materialnie” oddzielone i równie ważne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomizm

  Filozoficzna i teologiczna nauka św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274). Tomasz, ubogacony encyklopedyczną wiedzą swego nauczyciela, św. Alberta Wielkiego (ok. 1200-1280) i tak jak on sam dominikanina, nadał uporządkowaną formę ogromnej ilości poglądów, które narastały przez stulecia, zwłaszcza od czasów...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Theotokos

  (gr. “Bogurodzica”). Tytuł nadawany Matce Bożej przynajmniej od czasów Orygenesa (ok. 185 - ok. 254) wyrażający fakt, że urodziła Ona Syna Bożego. W języku łacińskim, chociaż dokładnym odpowiednikiem jest wyraz Deipara, najczęściej się ten tytuł pojawia jako Deigenitrix (łac. “Boża...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tonsura

  (łac. “strzyżenie”). Usunięcie włosów z czyjejś głowy, aby wyrazić, że jest on oddzielony od świata i całkowicie oddany Bogu; jest to symbol, który odnajdujemy nie tylko w chrześcijaństwie, ale także w innych religiach, np. w buddyzmie.

  Podczas udzielania święceń niższych (akolity, egzorcysty...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia transcendentalna

  Kierunek teologiczny podobny do filozofii transcendentalnej i związany w sposób szczególny z Karlem Rahnerem (1904-1984) i Bernardem Lonerganem (1904-1984). Pyta ona o możliwość odpowiedzi, na które czekamy, gdy się zastanawiamy nad ludzkim podmiotem.

  Posługując się przykładem Rahnera, możemy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia Trójcy Przenajświętszej

  Próby zrozumienia i wyjaśnienia choć w niewielkim stopniu głównej tajemnicy wiary chrześcijańskiej, że mianowicie istnieje jeden Bóg w Trzech odrębnych Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty (Mt 28, 19; 2 Kor 13, 13). Św. Augustyn z Hippony (354-430), malując na podstawie działania naszego rozumu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia wschodnia

  Teologia rozwinięta przez greckich oraz syryjskich Ojców Kościoła. Ogólnie rzecz biorąc, teologia wschodnia jest zaangażowana w przechowanie całej tradycji chrześcijańskiej tak, jak została ona podana przez Ducha Świętego, zapisana w Piśmie Świętym, a szczególnie przekazywana przez pierwsze sobory...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia wyzwolenia

  Ruch szeroko rozpowszechniony w Ameryce Łacińskiej, który:

  a. nawiązuje do wyjścia z Egiptu, do nawoływań prorockich, by się troszczyć o sprawiedliwość, i do faktu, że Jezus głosił królestwo Boże,

  b. Pismo Święte odczytuje na tle całkowitego wyzwolenia,

  c. zakorzenił się głęboko tam, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt

Do góry