Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wielkanoc

  Najwcześniejsze i najważniejsze święto w roku chrześcijańskim, będące wspomnieniem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wydaje się, że początkowo obchodzono je w każdą niedzielę, podczas gdy chrześcijanie pochodzenia żydowskiego nadal jeszcze świętowali żydowską Paschę. To musiało się stać...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatyk

  (łac. “posiłek na drogę”). Komunia św. udzielana tym, którzy się znajdują w niebezpieczeństwie śmierci, mająca na celu przygotowanie ich do przyszłego życia. Prawo kościelne usuwa wszelkie ograni-czenia, żeby chrześcijanie umierający mogli wyznać grzechy i przyjąć Komunię św. (zob. CIC 566, 844...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważność

  Wyraz, który wszedł do zwyczajnego słownictwa kościelnego od czasów Soboru Trydenckiego (DH 1809) i papieża Benedykta XIV (1675-1858); odnosi się on do warunków, jakie trzeba spełnić, żeby pewne czynności były ważne - również wprawie kanonicznym (zob. CIC 124; CCEO 931).

  Na przykład sakramenty, oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usprawiedliwienie

  Zbawczy dar przywrócenia sprawiedliwości, który sprawia, że człowiek znajduje przyjęcie w oczach Boga. Usprawiedliwienie otrzymujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Rz 1, 17; 9, 30-31), a nie przez wykonywanie nakazów Prawa (Rz 3, 28; Ga 2, 16).

  Luteranie kładli nacisk na pochodzące od Boga orzeczenie o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wątpliwość

  Niedowierzanie albo zawieszenie zgody co do poszczególnych prawd wiary chrześcijańskiej, albo nawet co do całości wiary. Poważne zadawanie pytań i uczciwe stawianie czoła trudnościom nie stanowi grzesznej wątpliwości.

  Zob. wiara, zgoda na wiarę.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uświęcenie

  Działanie Boże sprawiające, że ludzie, którym grzechy zostały przebaczone, mogą w większej pełni mieć udział w Bożej świętości i doskonałości.

  Duch Święty (1 P 1, 2) nadal prowadzi i uzupełnia w uświęcaniu proces, który się rozpoczął z usprawiedliwieniem (zob. 1 Kor 1, 30; 6, 11)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcielenie

  Prawda, według której Syn Boży, żeby zbawić świat, stał się naprawdę w pełni człowiekiem (J 1, 14; Ga 4, 4-5), pozostając w pełni Bogiem.

  W konkretnym miejscu na ziemi i w konkretnym mo-mencie dziejów narodził się z Maryi Dziewicy, umarł na krzyżu pod Poncjuszem Piłatem i powstał z martwych w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vestigia trinitatis

  (łac. “ślady Trójcy Przenajświętszej”). Ślady Trójosobowego Boga, które można zna-leźć w świecie stworzonym, a szczególnie wśród ludzi. Św. Augustyn z Hippony (354-430) uważał, że Trójca Przenajświętsza odzwierciedla się w ludzkim poznaniu i miłości.

  Do innych takich śladów należą relacje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wędrówka dusz

  Przekonanie, zwane także metempsychozą, że dusza zamieszkuje w całym szeregu różnych ciał i że może żyć wielokrotnie na tej ziemi, zanim zostanie całkowicie oczyszczona i dzięki temu wolna od konieczności przejścia w inne ciało.

  Zgodnie z tym przekonaniem dusze istnieją wcześniej niż ich ciała...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Via affirmationis, negationis, eminentiae

  (łac. “droga afirmacji, negacji i wzniosłości”). Trzy reguły pozwalające nam mówić o Bogu w sposób analogiczny; zostały one klasycznie sformułowane przez św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274). Na przykład przeżycie naszej ludzkiej dobroci pozwala nam orzekać o dobroci Boga.

  Równocześnie jednak Bóg nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt

Do góry