Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Wieczerza Pańska

    Wyrażenie używane przez niektórych Ojców Kościoła i powszechne wśród protestantów na oznaczenie Pokarmu eucharystycznego ustanowionego przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy.

    W Nowym Testamencie wyrażenie “Wieczerza Pańska” pojawia się tylko jeden raz (1 Kor 11, 20) i oznacza zarówno ofiarę...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /812

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wina zbiorowa

    Wina przypisywana całemu narodowi, rodzinie lub jakiejś grupie. Są chwile, kiedy mo-żemy naprawdę mówić o tym, że pewne grzechy popełnia większość społeczeństwa, lub praktycznie wszyscy jego członkowie.

    Mimo to tylko osobista decyzja jednostki sprawia, że ma ona udział w takiej zbiorowej winie; nie...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /450

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wielki post

    Czterdzieści dni przed Wielkanocą, kiedy to chrześcijanie przez modlitwę, post i udzielanie jałmużny przygotowują się do największego święta w roku.

    Czas trwania Wielkiego Postu, chociaż w oczywisty sposób nawiązuje do czterdziestodniowego postu Mojżesza (Wj 24, 18), Eliasza (1 Krl 19, 8), a przede...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 865

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wieczność

    Przymiot oznaczający brak początku i końca, nieustanną pełnię życia. Wieczność jest przy-miotem Bożym, dzięki łasce Bóg pozwala nam jednak uczestniczyć w “życiu wiecznym” (J 11, 25-26).

    Zob. łaska, niebo, piekło, przymioty Boże, zmartwychwstanie umarłych.

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /293

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wizja uszczęśliwiająca

    Bezpośrednie i doskonałe oglądanie Boga w niebie, będące istotą wiecznej szczęśliwości dla zbawionych (zob. DH 1000-1002, 1304-1306; ND 2305-2309).

    Zob. niebo, palamizm, święto chwały.

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /197

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wielki Tydzień

    Najważniejszy tydzień w kalendarzu kościelnym; rozpoczyna się on w Niedzielę Palmową poświęceniem palm i procesją, w Wielki Czwartek przywołuje na pamięć ustanowienie Eucharystii (dzień ten w niektórych krajach zwie się także Czwartkiem Przykazania, ponieważ wtedy Pan nas związał przykazaniem...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 252

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wiedza uprzednia

    Wiedza o rzeczach przyszłych jako atrybut Boga. Ponieważ wydarzenia przyszłe częściowo zależą od ludzkiego wyboru, istnieje problem, jak pogodzić Bożą wiedzę uprzednią z ludzką wolną wolą.

    Zob. prorok, przeznaczenie, scientia media, systematyka łaska, wolna wola.

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /280

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wielobóstwo

    Przekonanie, że istnieje wielu bogów, którzy są często zgrupowani wokół najwyższego bóstwa w jakiś panteon (gr. “wszyscy bogowie”) o znaczeniu hierarchicznym,; są oni uosobieniem róż-nych doznań i funkcji życiowych. Religie politeistyczne istniały i istnieją w kulturach: afrykańskiej, azjatyckiej...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /808

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wiedza wlana

    Wiedza darmo dana przez Ducha Świętego ze względu na pewne szczególne zadanie do spełnienia w Kościele, zgodnie z długą tradycją, udzielona Chrystusowi i prorokom Starego Testamentu. Przeciwstawia się j ą wiedzy nabytej, która jest wynikiem doświadczenia, normalnych studiów i pracy.

    Zob...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /333

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wieloznaczność

    Użycie tego samego wyrazu w dwóch (lub więcej) znaczeniach (np. wyraz “gwiazda” na oznaczenie ciała niebieskiego i wybitnego aktora). Wieloznaczność sprawia, że dowody bywają źródłem błędu, ponieważ ich ciężar jest ważny tylko dla jednego znaczenia.

    Zob. analogia...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /324

    praca w formacie txt

Do góry