Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wspólnoty podstawowe

  Wyrażenie wywodzące się z Ameryki Południowej, a mające na celu przedstawienie tych wielu miejscowych grup chrześcijan, którzy dokładaj ą starań, żeby ożywić swój Kościół przez uprawianie praktyk religijnych, przez wspólne studiowanie Pisma Świętego, przez przeznaczenie swoich własnych uzdolnień...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolna wola

  Władza określania samego siebie, to znaczy dobrowolnego wyboru biegu wydarzeń i pójścia w ślad za nimi. Człowiek stworzony na podobieństwo Boże ma tę zdolność, którą grzech osłabił, ale jej nie zniszczył (DH 1965-1967; ND 1986/67, 1987/66). Przez akt odkupienia Chrystus nas wyzwolił (Ga 5, 13; 1 P...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkorzenienie w kulturę

  Nowe wyrażenie na oznaczenie starego obowiązku, by orędzie chrześcijańskie i chrześcijański sposób życia dostosowywać do pojęć i sposobu życia różnych narodów i do ich różnych kultur. Św. Paweł i inni wcześni misjonarze śmiało się dostosowywali do szerokich rzesz wierzących nie-Żydów (por. Dz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współistotny

  Wyraz odnoszący się do Chrystusa i włączony do wyznania wiary przyjętego przez Sobór Nicejski I (325), żeby pokonać arian. Dla Soboru Nicejskiego termin ten, chociaż posługiwali się nim w znaczeniu błędnym lub budzącym wątpliwości gnostycy i został on potępiony na Synodzie w Antiochii w 268 r...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizje

  (łac. “widzenia”). Niezwykłe przeżycia, podczas których się ukazują byty z innego świata; mogą to być zwykłe halucynacje, ale również rzeczywiste przekazy od Boga (Iz 6, 1-5; Łk 24, 23; Dz 7, 31; 10, 17. 19; 11, 15; 12, 9; 16, 9-10).

  Kościół oficjalnie za godne wiary uznał tylko kilka wizji Matki...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizyta ad limina

  (łac. “odwiedziny u progu”). Wizyta, którą biskupi co pięć lat składają papieżowi, żeby zdać sprawę ze stanu swoich diecezji (por. CIC 400, 395).

  Zasady tych wizyt ustalaj ą niektóre artykuły (28-32) konstytucji apostolskiej Pastor bonus (ogłoszona 28 czerwca 1988 r., weszła w życie 1 marca 1989...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielożeństwo

  Posiadanie w tym samym czasie więcej niż jednej żony (lub męża). W Starym Testamencie - w okresie patriarchów i później - wielożeństwo było dopuszczalne (Pwt 21,15-17).

  Pan Jezus, powołując się na pierwotny plan Boży (Rdz 2, 24), popierał jednożeństwo, odrzucał rozwody i ponowne mał-żeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Sobota

  Dzień poprzedzający największe święto chrześcijańskiego kalendarza. Niedzielę Wielkanocną. W tym dniu przygotowania liturgia łacińska nie przewiduje żadnych nabożeństw. Ołtarz pozostaje nieprzystrojony, a tabernakulum puste.

  W obrządku bizantyńskim rankiem w Wielką Sobotę celebruje się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wina

  Fakt i świadomość (albo tylko świadomość) tego, że się popełniło coś złego i że się jest tego czynu winnym. Mówimy o winie prawnej, jeżeli popełniono przestępstwo (obłożone sankcjami karnymi), o winie moralnej - jeżeli przekroczono zasady moralne, wreszcie o winie religijnej - jeżeli obrażono...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki Piątek

  Święto, które jest wspomnieniem dnia (prawdopodobnie 7 kwietnia 30 r.), kiedy Chrystus umarł na krzyżu, by odkupić grzeszną ludzkość. Dla katolików jest to dzień postu i wstrzemięźliwości; liturgia zachodnia w tym dniu rozpoczyna się od głoszenia Męki Pańskiej według św. Jana.

  Po niej następują...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt

Do góry