Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wkorzenienie w życie

  Wyrażenie upowszechnione przez Hermana Gunkela (1862-1932) i innych przedstawicieli formizmu. Oznacza ono funkcję, jaką odpowiednie fragmenty biblijne (np. hymny, wypowiedzi lub wydarzenia) mogły mieć w życiu i kulcie społeczności.

  W Nowym Testamencie wyrażenie to oznacza sposób, w jaki po zesłaniu Ducha...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współodkupicielka

  Problematyczny tytuł przypisywany czasem Matce Bożej z chęci wyrażenia Jej współdziałania w dziele zbawienia. Chociaż pozostaje Ona ściśle podporządkowana Chrystusowi, który sam jeden jest źródłem łaski, ma jednak swój udział we wcieleniu (Łk 1, 26-38) i w zbawczej śmierci swego Syna (J 19, 25-27)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wola Boża

  Najwyższa zasada, według której ludzie powinni prowadzić życie (Mt 6, 10; zob. 6, 33). Wola Boża, oparta na nieskończonej Bożej mądrości i dobroci, jest osobowym planem miłości dla mężczyzn i kobiet, mającym na celu danie im pełnego i ostatecznego szczęścia. Wola Boża, nie zawsze łatwa do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwe postępowanie

  Działalność samokrytyczna mająca na celu “czynienie prawdy" (J 3, 21; zob. Ga 5, 6), wprowadzenie w życie nauki chrześcijańskiej i przekształcanie ludzkiej społeczności. Wyraże-nie to (w postaci greckiej orthopraksis) od początku lat sześćdziesiątych upowszechniali: Johann Baptist Metz (ur. 1928)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woluntaryzm

  (łac. “wola”). Każda doktryna, która podkreśla znaczenie woli ludzkiej na niekorzyść umysłu.

  Poważną dyskusję na temat woluntaryzmu wszczęto w dialogu Platona pt. Eutyfron, kiedy to Sokrates zapytał: “Czy bogowie lubią prawo dlatego, że jest święte, czy prawo dlatego jest święte, że bogowie je...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniebowstąpienie

  “Wzniesienie się” zmartwychwstałego Chrystusa do nieba, żeby wejść do pełnej i ostatecznej chwały “po prawicy Ojca”, gdzie się wstawia za nami i korzysta ze swojej władzy nad całym światem (por. DH 10-30, 189; ND 2-5).

  Wniebowstąpienie oznacza zakończenie zjawień Jezusa po zmar-twychwstaniu (oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnota

  1. Wyraz, którym się posługuje Nowy Testament na oznaczenie uczestnictwa w cierpieniach Chrystusa (Flp 3, 10), wspierania znajdujących się w potrzebie (Rz 15, 26), wzięcia udziału w sprawowaniu Eucharystii (1 Kor 10, 16), łączności z Duchem Świętym (lub przez Niego powodowana) (2 Kor 13, 13), wreszcie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

  Dogmat wiary ogłoszony w roku 1950 przez papieża Piusa XII stwierdzający, że pod koniec swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały (zob. DH 3900-3904; ND 713-715).

  Podczas gdy Chrystus własną mo-cą “wstąpił do nieba”, Najświętsza Maryja...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnota anglikańska

  Określenie używane przynajmniej od czasu pierwszej Konferencji w Lambeth w 1867 r. na oznaczenie Kościołów episkopalnych wraz z autonomicznymi prowincjami, których źródłem stała się reforma Kościoła angielskiego w XVI wieku i które uznają zwierzchnictwo arcybiskupa Canterbury.

  Wspólnota pojmowała samą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /3 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna sprawiedliwa

  Wojna, którą można uważać za moralnie uzasadnioną. Twórcą teorii wojny sprawiedliwej jest według powszechnego mniemania św. Augustyn z Hippony (354-430), chociaż opierał się on na pojęciach pochodzących od Cycerona (106-43 r. przed Chr.). Uważał on mianowicie, że wojna jest mniejszym złem, jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt

Do góry