Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wystarczalność Pisma Świętego

  Pismo Święte samo z siebie wystarcza do przekazania objawienia podstawowego, które swoją bezwzględną i nieprzekraczalną pełnię osiągnęło w Chrystusie i Kościele Nowego Testamentu. Odkąd chrześcijanie zaczęli pojmować objawienie jako przede wszystkim zespół prawd ujawnionych przez Boga, na pytanie o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założyciel

  Ten, kto jest twórcą jakiegoś ruchu albo instytucji i kto temu nadaje kształt przez sformuło-wanie przynajmniej ogólnych zasad lub wskazówek. W taki sposób Chrystus jest założycielem chrześci-jaństwa, a św. Dominik (1170-1221) założycielem zakonu kaznodziejskiego, zwanego popularnie dominikanami.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyznanie augsburskie

  Pierwsza wyznaniowa deklaracja Kościoła luterańskiego. Ułożona głównie przez Filipa Melanchthona i przedstawiona Karolowi V na posiedzeniu sejmu w Augsburgu w roku 1530, składa się z dwudziestu jeden artykułów zawierających ogólny zarys doktryny luterańskiej oraz z siedmiu artykułów skierowanych przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyznanie wiary

  Zwięzły zarys podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej. Wyznania wiary rozwijały się w związku z udzielaniem sakramentu chrztu jako odpowiedzi na pytania dotyczące Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dyskusje na te tematy oraz błędy heretyckie zmuszały Kościół do dalszego wyjaśniania nauki i wyrażania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie

  Naprawa szkód powstałych wskutek wykroczenia przeciwko komuś drugiemu. Takie wynagrodzenie może oznaczać wyrównanie krzywd, jeżeli została np. niesprawiedliwie zagrożona wła-sność lub dobre imię kogoś drugiego.

  W nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, to wynagrodzenie oznacza modlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wtajemniczenie

  Pouczenie o tajemnych obrzędach i tajemnicach jakiejś religii. Św. Cyryl Jerozolimski (ok. 315-386) w katechezach mistagogicznych (gr. “wtajemniczających”), jakie głosił podczas Wielkiego Postu i okresu świąt wielkanocnych, przygotowywał katechumenów do przyjęcia chrztu w Wielką Sobotę i pouczał ich...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyobraźnia

  Twórcza zdolność przechodzenia poza bezpośrednie dane, tak, aby tworzyć, przywoływać na pamięć i wiązać ze sobą pojęcia i przedmioty, jakie nam tu i teraz podrzucają zmysły.

  Chociaż niektórzy więksi filozofowie i teologowie odrzucali wyobraźnię ze względu na jej niebezpieczny i powodujący...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wulgata

  Nazwa wzięta z vulgata editio (łac. “wydanie popularne”) na oznaczenie powszechnie używa-nego łacińskiego przekładu Pisma Świętego. Kiedy zaistniała potrzeba nowego ogólnie dostępnego przekładu w Rzymie, św. Hieronim (ok. 340-420) przetłumaczył Ewangelie, a jeśli chodzi o pozostałą część Nowego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawy krzyżowe

  Wyprawy wojenne podejmowane przez chrześcijan zachodnich w celu oswobodzenia spod panowania muzułmańskiego kraju, w którym Jezus żył i poniósł śmierć.

  Od roku 1096, kiedy to Piotr Pustelnik (ok. 1050-ok. 1115) zaczął głosić potrzebę pierwszej wyprawy krzyżowej, do roku 1270, w którym według...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór

  1. W teologii ascetycznej wyrazem “wybór” oznacza się wybór stanu życia albo poprawę czyjegoś sposobu postępowania, szczególnie jeżeli jest oparty na zasadach podawanych przez Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli (1491-1556).

  2. zob. elekcja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt

Do góry