Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ABRAKSAS (Abraxas, Abrasax, Abrasaks, gr. Abrasx)

  Imię bóstwa w systemiegnostyka Bazylidesa; magiczne zaklecie umieszczane na póznohellenskichamuletach i talizmanach.Etymologia imienia nie jest ostatecznie wyjasniona. J. B. Passerius uwaza,ze słowo to pochodzi od hebr. ha-berak-hah, czyli „błogosławienstwo” (bliskieznaczenie ma jedno z najstarszych zaklec...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /4 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSTYCYZM

  (gr.  gnwstoc [ágnostos]—niepoznawalny)—termin wprowadzonydo filozofii w 1863 przez T. H. Huxleya (Collected Essays, Lo 1893)na oznaczenie niepoznawalnosci rzeczywistosci istniejacej poza zjawiskami.

  W znaczeniu ogólnym a. to stanowisko teoriopoznawcze głoszace niepoznawalnoscczegokolwiek (a. powszechny) albo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUT

  (łac. absolutus—zupełny, doskonały, bezwzgledny, bezwarunkowy)—to, co pod zadnym wzgledem nie jest uwarunkowane ani ograniczone;byt pierwotny, niezalezny, samoistny, posiadajacy w sobie racje swego istnieniai swoich kwalifikacji, pełnia bytu, pełnia doskonałosci.Termin a. wprowadził do filozofii Plotyn na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /62 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKCJA

  (gr. .fa.resic [apháiresis]; łac. abstractio—odrywanie, oddzielanie,zatrzymywanie)—w jezyku potocznym a. oznacza oderwanie od codziennegozycia i nieliczenie sie z tym, co realne. W filozofii termin a. oznaczaspecyficzna czynnosc intelektu, polegajaca na oddzielaniu i zatrzymywaniu jakiejswłasciwosci z rzeczy, na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /26 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACTIO — PASSIO

  (gr. poie.n—psqein [poiéin—páschein]; łac. actio—passio,działanie—doznawanie)—w jezyku potocznym a. oznacza jakas czynnosc, zasp.—wzruszenie, przezycie, doznanie. W filozofii a. w szerokim sensie oznaczaróznego rodzaju naturalne działania, natomiast p. usprawnienia i usposobienia.

  Zarówno a., jak i p. naleza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /16 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABÉLARD Pierre (Abaelardus Petrus, Abailard Petrus)

  Filozof i teolog, ur.w 1079 w La Pallet k. Nantes, zm. w 1142 w opactwie Cluny.

  Pochodził z rodziny nalezacej do stanu rycerskiego; ok. 1095 przybył doChartres, gdzie m.in. u Teodoryka z Chartres studiował matematyke, którajednak sprawiała mu znaczne trudnosci. W Loches k. Vannes w latach 1095––1099 słuchał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /3 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM

  EWOLUCJONIZM (łac. evolutio = rozwój) [1] Ogólnie w filozofii: nazwa poglądów ujmujących zmienność rzeczywistości jako nieustanny, po­wolny, stopniowy i jednokierunkowy ciąg przekształceń (transformacji). Doktryny e., stosując wyjaśnianie ge­netyczne, usiłują - na różne sposoby - wytłumaczyć rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROAZJATYZM

  Nurt społeczno-filozoficzny, stanowiący jeden z głównych obszarów filozofii rosyj­skiej, ściśle związany z ideą —> słowianofilstwa. Jego początek datuje się na lata 20. XX w. Powstał w krę­gu uczonych rosyjskich przebywają­cych na emigracji (Sofia, Praga, Ber­lin). Do twórców e. zaliczani są: N.S...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTANAZJA

  EUTANAZJA (gr. euthanasia = dob­ra śmierć) Pojęcie funkcjonujące przy­najmniej od III w. p.n.e. W znaczeniu bliskim współczesnemu posługiwał się nim Morus, rozważający (w Uto­pii) problem skracania życia ludziom niedołężnym, ciężko chorym i cier­piącym. Obecnie, najczęściej w rozu­mieniu tzw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYMIA

  EUTYMIA (gr. euthymie) Podstawo­wa kategoria etyki Demokryta (główne dzieło etyczne O eutymii), ozna­czająca stan posłuszeństwa serca (źródła namiętności i bezpośredniej przyczyny świadomych ruchów cia­ła) wobec „rozumnego umysłu". Sy­nonim szczęścia definiowanego jako zadowolenie i spokój duszy. Wg...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kacap Dodano /13.12.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt

Do góry