Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Interwencje z udziałem członków rodziny oraz kontakty z innymi osobami zaangażowanymi w leczenie

  Jedną z zasadniczych cech dialektycznej terapii behawioralnej jest zwracanie uwagi na kontyngencje pojawiające się w trakcie całego programu leczenia. Celem jest upewnienie się, że zasady, na których opiera się program, jak również wszystkie osoby biorące udział w programie wzmacniają zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwijanie umiejętności behawioralnych

  Ogólnym celem dialektycznej terapii behawioralnej jest zbudowanie takiego życia, które warto przeżyć. Służy temu, po pierwsze, redukowanie wcześniej opisanych zachowań oraz, po drugie, jednoczesne rozwijanie umiejętności behawioralnych. Najważniejszym miejscem, w którym pacjent nabywa tych umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening umiejętności dla nastolatków

  Głównym celem leczenia w Fazie 1 jest rozwijanie umiejętności behawioralnych. Jednakże nabywanie umiejętności w ramach psychoterapii indywidualnej jest bardzo trudne ze względu na potrzebę interweniowania w sytuacjach kryzysowych oraz zwracania uwagi na inne kwestie. Dlatego lepiej jest się zajmować...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialektyka relacji terapeutycznej i równoważenie strategii leczenia

  Strategie dialektyczne, najogólniej mówiąc, wiążą się z tym, jak terapeuta równoważy napięcia dialektyczne w obrębie relacji terapeutycznej. Jak zauważyliśmy wcześniej, w każdym rodzaju psychoterapii, również w psychoterapii pacjentów z zaburzeniem osobowości z pogranicza, dialektyka zasadniczo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza behawioralna

  Analiza behawioralna jest jedną z najważniejszych strategii dialektycznej terapii behawioralnej. Celem analizy behawioralnej jest zajęcie się wybranym problemem, empiryczne ustalenie, co jest jego przyczyną, co przeszkadza w jego rozwiązaniu i jakie są możliwości jego rozwiązania. Analiza behawioralna...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /6 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza rozwiązań i procedury zmiany

  Kiedy już problem został nazwany i przeanalizowany, należy przejść do rozwiązania problemu na drodze aktywnego poszukiwania i ukazywania rozwiązań alternatywnych. Niekiedy rozwiązania nasuwają się same w trakcie przeprowadzania analizy behawioralnej i trzeba je tylko wskazać. W innych przypadkach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /10 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania pacjenta kolidujące z terapią

  Zachowania pacjenta kolidujące z terapią można podzielić na: (1) zachowania kolidujące z uczestnictwem w terapii; (2) zachowania wpływające na innych pacjentów; (3) zachowania powodujące wypalenie terapeuty. Zachowania kolidujące z uczestnictwem w terapii są następujące: zachowania kolidujące...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja bezceremonialna

  Komunikacja bezceremonialna ma na celu „wytrącenie pacjenta z równowagi”, przyciągnięcie jego uwagi, zaprezentowanie alternatywnego punktu widzenia oraz zmianę reakcji afektywnej. Okazuje się bardzo przydatna, kiedy pacjent pozostaje niewzruszony albo kiedy terapeuta i pacjent „utkną” w jakimś punkcie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania terapeuty kolidujące z terapią

  Zachowania terapeuty kolidujące z terapią są równie poważnym problemem jak zachowania pacjenta kolidujące z terapią. Ogólnie zachowania terapeuty, które przeszkadzają w terapii, dzielą się na dwie grupy: zachowania niedialektyczne oraz zachowania cechujące się brakiem szacunku dla pacjenta. Przykłady...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia udzielania konsultacji pacjentowi

  Strategia udzielania konsultacji pacjentowi jest pozornie łatwa w teorii i niezwykle trudna w praktyce. Jak sama nazwa wskazuje, polega ona na tym, że terapeuta ma udzielać konsultacji pacjentowi, nie zaś całej jego sieci. Płynie stąd ogólny wniosek, że terapeuta stosujący dialektyczną terapię...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 343

  praca w formacie txt

Do góry