Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ojcowie kapadoccy

  Wielkimi spadkobiercami dzieła Orygenesa w IV w. byli trzej Ojcowie kapadoccy:św. Bazyli Wielki, św. Grzegorz z Nyssy i św. Grzegorz z Nazjanzu.Okres między twórczością Orygenesa a pojawieniem się tych myślicieli wypełniajągłównie prace i spory czysto teologiczne dotyczące chrystologii i dogmatuTrójcy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /6 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Aleksandryjska

  Jak pisaliśmy w poprzednich rozdziałach, już Justyn i Tacjan gromadziliuczniów, by w Rzymie stworzyć rodzaj ośrodków nauczania filozoficzno-religijnego.J e d n a k centra te w żadnym stopniu nie dorównywały znaczeniem intelektualnemuśrodowisku Aleksandrii.

  Nie jest przypadkiem, że właśnie tampowstaje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Mądrość i rozum

  Objawienie Starego Zakonu postawiło na poczesnym miejscu pojęcie mądrości.Zagadnieniu temu poświęcona jest osobna święta księga, przepiękna KsięgaMądrości, która głosi, że właśnie mądrość (aocpioc, sapientia) jest cenniejsza nadwszystkie skarby świata. Filozofia pogańska też czciła mędrców...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /7 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Pierwsze pisma chrześcijańskie

  Kreśląc dzieje filozofii chrześcijańskiej nie wolno zapominać, że chrześcijaństwonie zjawiło się jako filozofia, lecz jako religia zbawienia, której ośrodkiem nie jest jakaś doktryna, ale realna osoba Jezusa: Jego życie i nauka. W chwili, gdyumierają ostatni naoczni świadkowie Jezusa Kościół ma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /5 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Zagadnienie Boga

  Stary Testament mówił bardzo wiele o Bogu, psalmy - główna modlitwa Żydówi chrześcijan, są przepełnione wypowiedziami na temat istoty Boga. Fundamentalnedla Starego Zakonu jest zdanie: „Odpowiedział Bóg Mojżeszowi:„Jestem który Jestem". I dodał: „Tak powiesz synom Izraela: J e s t em posłałmnie do was"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /4 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Nauka o Logosie

  Znamy wszyscy prolog do Ewangelii św. Jana. Greckie pojęcie logosu, czyli słowa,odnosi św. Jan do osoby Chrystusa, gdy pisze: „I Słowo stało się ciałem"(Kai ó A,óyoc capC eyev£xo, Et verbum caro factum est). Niewątpliwie św. Janposługuje się terminologią przyjętą wówczas w ośrodkach hellenizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła ateńska

  Proklos z Bizancjum urodził się w roku 410 lub 412 po Chrystusie, a umarł w roku485 l ub 484. Nauczycielem jego był neoplatonik, komentator Arystotelesa,Syrian. Proklos pochodził z bogatej rodziny sędziowskiej. Początkowo i on miałzostać sędzią, ale ostatecznie wybrał zajęcie filozofa. Filozofię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /6 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm

  Arystotelizm nie był kierunkiem, który wyrażał to, co najbardziej charakterystycznedla epoki kończącego się pogaństwa i zwycięskiego chrześcijaństwa.Arystotelesa przyćmił Platon, ale był to Platon głęboko przemieniony i częściowowzbogacony o arystotelizm. W epoce tej tworzy się nowy kierunek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła aleksandryjska

  W tym okresie Atenom nie było już dane przewodzić życiu filozoficznemu ówczesnegoświata. W przeciwieństwie do znajdujących się w stanie upadku szkółateńskich żywo rozwija się filozofia w Aleksandrii.

  Chociaż neoplatonizm zrodził się w Aleksandrii, to rozkwitał w Rzymie,Syrii, w Pergamonie i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Plotyn

  Pochodził z Lykopolis w Egipcie. Urodzony w roku 203 po Chrystusie, zmarłw roku 269. Młodość spędził w Aleksandrii, gdzie został uczniem AmmoniuszaSakkasa, którego około roku 242 opuścił, by udać się z cesarzem Gordianem nawyprawę przeciw Persom. Nieudana wyprawa zakończyła się dla Plotynaucieczką...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /12 570

  praca w formacie txt

Do góry