Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Stworzenia

  Augustyn jako manichejczyk początkowo twierdził, że człowiek jest cząstkąBoga, p o t em jego poglądy uległy zmianie i uważał, iż albo świat jest częścią Boga(ale wtedy skończoność, zmienność i nietrwałość cechowałyby Boga), albomusi być wywiedziony z nicości. Bóg sam będąc b y t em (sum...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita: Mistyka

  Pseudo-Dionizy opisuje etapy powrotu człowieka do Boga, polegające na przemianieswego umysłu, coraz doskonalszym samopoznaniu.

  I tak, pierwszy krok to poznanie samego siebie (yvcoGi aeawóv) i swegostopnia w hierarchii.

  Drugi etap wiedzie przez Pismo (objawienie się Boga), modlitwę, zachwyti miłosną e k s t...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrystyka zachodnia - Arnobiusz

  Spośród wielu łacińskich pisarzy chrześcijańskich omówimy tylko kilku. Arnobiuszurodził się w 260 r., był nauczycielem retoryki w Sicca. Nawrócił się nachrześcijaństwo w 297, zmarł w 327 r. Swoje poglądy zawarł w dziele Przeciw poganom,liczącym siedem ksiąg. Znaczenie Arnobiusza dla filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie kapadoccy - Św. Bazyli Wielki

  Drugą postacią należącą do „wielkiej trójki" Ojców kapadockich był św. BazyliWielki. Pochodził on z licznej, chrześcijańskiej rodziny o wielkich tradycjachświętości i męczeństwa. Babka jego, Makryna, słuchała nauk św. Grzegorza Cudotwórcy,inni przodkowie oddali swe życie za wiarę. Św. Bazyli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /11 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrystyka zachodnia - Laktancjusz

  Podczas gdy Arnobiusz występował przeciwko platońskiej doktrynie boskościdusz ludzkich, jego uczeń Laktancjusz walczył z koncepcją boskości ciał niebieskich.Laktancjusz nauczał retoryki w Nikodemii, nawrócił się na chrześcijaństwookoło roku 300, od 316 r. był wychowawcą syna cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie kapadoccy - Św. Grzegorz z Nyssy

  Grzegorz z Nyssy urodził się około 335 r. w Cezarei Kapadockiej. Swoje wykształceniezawdzięczał właśnie energii Bazylego. Zrazu został retorem, alepociągała go naprawdę spekulacja i życie ascetyczno-duchowe. Wkrótce teżpoświęcił się życiu kontemplatywnemu i razem ze swą matką i siostrą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /14 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie kapadoccy - Nemezjusz z Emezy

  Dla rozwoju średniowiecznej myśli chrześcijańskiej bardzo ważny i brzemiennyw skutki był fakt, że kopiści nieraz mylili imiona „Nissenus" i „Nemesius".Dlatego pod autorytetem św. Grzegorza z Nyssy krył się żyjący i tworzący naprzełomie IV i V w. (ok. 400 r.) Nemezjusz, biskup Emezy.

  O życiu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /15 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie kapadoccy - Eneasz z Gazy

  Wiele miejsca zagadnieniu człowieka poświęca urodzony około 450 r., a działającyokoło 500 r. Eneasz z Gazy. Wymieniamy go przykładowo, gdyż dla pełnegozobrazowania patrystyki wschodniej należałoby omówić wiele innych, wybitnychpostaci. Eneasz był w Aleksandrii uczniem neoplatończyka Hieroklesa.Znał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrystyka zachodnia

  Rozwój patrystycznej myśli zachodniej zaczął się dopiero z chwilą, gdy w połowieIII w. grekę zastąpiła w Rzymie łacina, jako język liturgiczny. W tym czasiezaczęto pisać rozprawy teologiczno-filozoficzne po łacinie, prekursorem tegopiśmiennictwa był Afrykańczyk Tertulian. Jest bardzo znamienne, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrystyka zachodnia - Tertulian

  Quintus Septimus Florentinus Tertullianus urodził się w Kartaginie między roki em 150 a 160, j a ko potomek rodziny pogańskiej. Jego życie przypadło na okresbardzo krwawych prześladowań chrześcijan. Tertulian, początkowo przeciwnywierze chrześcijańskiej, nawrócił się około roku 190 i prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /12 829

  praca w formacie txt

Do góry