Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Św. Maksym z Chryzopolis (Wyznawca)

  Maksym urodził się w Konstantynopolu w 580 r., pochodził ze znakomitej rodziny.W 610 r. został sekretarzem cesarza Herakliusza, ale świetnie zapowiadającąsię drogę kariery dyplomatycznej porzucił, by w 613 r. wstąpić do klasztoruw Chryzopolis. Uciekając przed najazdem Persów w 632 r. odbył...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Etyka

  P u n k t em wyjścia dla rozważań Augustyna dotyczących etyki poznania jest założenie,że szukamy tego, co jest naszym szczęściem. Na początku kocha się to,co się zna, a w t ym nieznanym, czego szukamy, kochamy to, co już znamy. Gdyrzeczywistość odpowie naszym wyobrażeniom (obrazowi), wtedy można...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /11 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Neoplatonicy i arystotelicy

  Wśród wielu myślicieli chrześcijańskich, którzy pozostawali pod wyraźnymwpływem poglądów neoplatońskich, znajdujemy biskupa Synezjusza z Cyreny.

  Urodził się około 370 r., był uczniem słynnej Hypatii (przedstawicielkaneoplatonizmu) w Aleksandrii, przez trzy lata (399-402) przebywał jako posełw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Państwo boże

  Zajęcie Rzymu przez Gotów pod dowództwem Alaryka w 410 r., zostało zinterpretowanejako kara bogów za winę chrześcijaństwa. W odpowiedzi na to Augustynnapisał w Sprostowaniach: „Tymczasem na skutek wtargnięcia Gotów,którzy pozostawali pod dowództwem króla Alaryka i w wyniku wielkiej i gwałtownejklęski padł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn

  Augustyn Aureliusz należy do postaci, wobec których trudno przejść obojętnie.Jego życie wyciska niezatarte piętno na jego pismach, dlatego trzeba poznaćdzieje Augustyna, by zrozumieć nić przewodnią doktryny. Zaważyła ona potężniena potomności, jej cień pada na całość myśli chrześcijańskiej, na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita

  Zanim zaczniemy omawiać myśl zachodnią po św. Augustynie, zajmiemy siękońcowym okresem patrystyki w Kościele Wschodnim.

  Na pierwszy plan wysuwają się pisma nieznanego autora, zapewne mnichasyryjskiego z końca V i początku VI w. Autor podaje się za św. DionizegoAreopagitę, ucznia św. Pawła i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Istnienie Boga i wiara

  Poszukiwanie dowodu istnienia Boga w dziełach Augustyna, od razu wprowadzanas w specyficznie augustyński sposób myślenia. Ściśle rzecz biorąc Augustyn takiego dowodu nie przeprowadza, ponieważ uważa, iż idea Boga jest danawszystkim ludziom, a naturalne dla człowieka poznanie Boga jest utrudnioneprzez zło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /10 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita: Bóg

  Bóg jest ośrodkiem całej spekulacji Pseudo-Dionizego. „Wtajemniczony" (mistyk)szuka Boga w ciemnościach niewiedzy, końcem poszukiwań jest milczenie,gdyż Bóg pozostaje poza wszelkim dyskursem. Pseudo-Dionizy wyróżnia i r zydrogi poznania Boga. Pierwszą określa mianemiteoLogiLkatafatycznej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Poznanie

  Przy omawianiu zagadnienia Boga widzieliśmy, jak Augustyn wychodząc od istnieniaświadomego podmiotu wyróżnia dwie zasadnicze dziedziny poznania:sferę zmysłową i umysłową.

  Augustyn jako manichejczyk był sensualistą, uznawał, że tylko drogązmysłów otrzymujemy poznanie. Tymczasem sensualizm wchodzi w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /12 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita: Hierarchia

  Pseudo-Dionizy w traktacie O hierarchii niebieskiej definiuje hierarchię jakoświęty porządek (Td^ic), święte poznanie (emorr||iT|) i działanie, zmierzające domożliwie najdoskonalszego upodobnienia się do Boga dzięki Jego mocom przebóstwiającym(£V£py£ia rcpóc T Ó 0£O£i8ric)2 6 6 . Hierarchia dla autora...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /3 125

  praca w formacie txt

Do góry