Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Gonsalvus Hiszpan

  Zbliżamy się do ostatniego, dotyczącego XIII w., rozdziału, który podobnie jakwcześniej omówiona mistyka, wprowadzi nas w wiek XIV i w jeden z najwybitniejszychsystemów średniowiecza, w poglądy Dunsa Szkota.

  Zanim się j e d n a k zajmiemy Szkotem, zatrzymajmy się jeszcze nad jednymz jego nauczycieli -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot

  Przełomową rolę w dziejach filozofii odegrał Jan Duns Szkot. Mało który syst em doczekał się tak rozbieżnych i chwiejnych ocen jak szkotyzm. Wielkątrudność w tej kwestii sprawia fakt, iż brak nam do tej pory krytycznego wydaniajego d z i e ł 7 4 9 , ale to nie jest głównym powodem różnorodności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka mistyka spekulatywna - Teodoryk z Fryburga

  Jak już wspomnieliśmy na pierwszy plan pośród neoplatoników wybija się Teodorykz Fryburga (Dietrich von Freiberg), zwany też Theodoricus Teutonicus.Urodzony około 1250 r. zapewne we Fryburgu w Saksonii. Zrazu tam nauczał.Następnie studiował w Paryżu i t am w 1297 r. został profesorem. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /9 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka mistyka spekulatywna - Bertold z Moosburga

  Uczniem Teodoryka był najprawdopodobniej Bertold z Moosburga (Bertoldusde Morsherch), współczesny Eckhartowi. Nauczał w Kolonii. Poza Komentarzemdo Meteorologii Arystotelesa (ok. 1318 r.) główne jego dzieło to obszerneExpositio in Elementationem theologicam Procli. Expositio jest bardzo ważne dlawyjaśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka mistyka spekulatywna - Mistrz Eckhart

  Gdy j e d n a k mówi się o niemieckiej mistyce średniowiecznej, to ma się przedewszystkim na myśli Mistrza Eckharta. Cała neoplatońska mistyka i filozofiaoraz ascetyka niemiecka jest ważna dla dziejów religijnych tego kraju i powstaniaprotestantyzmu. Eckhart stanowi tu istotne ogniwo.

  Jan Eckhart urodził...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /24 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rajmund Lull

  Rajmund Luli był współczesnym Dunsa Szkota. Rajmund wiódł bogate i pełneprzemian życie. Jego zwięzły opis znajdziemy w Disputatio clerici et Raymundiphantastici Rajmunda. „Byłem człowiekiem żonatym, ojcem rodziny, majętnym,lubieżnym i światowym. Wyrzekłem się tego wszystkiego z własnej woli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /8 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idzi Rzymianin

  W roku 1260 powstał zakon eremitów św. Augustyna. Jego czołowym myślicielem był Idzi Rzymianin (Aegidius Romanus). Nadano mu przydomek DoctorFundatissimus. Urodził się około 1247 r. w Rzymie. Był on zapewne uczniemśw. Tomasza w czasie jego drugiej bytności w Paryżu. Po potępieniach z 1277 r.bp Tempier...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka mistyka spekulatywna

  W drugiej połowie i w końcu XIII w. zaczyna się rozkwit mistyki spekulatywnej,zwłaszcza w Niemczech. Nie można o tej mistyce twierdzić, by była ona w opozycjido scholastyki, tak stanie się dopiero później, ale choć wielu teoretyków mistykiczerpie poglądy i od Tomasza, to jednak zasadniczy ton jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świeccy mistrzowie paryscy

  Obok tomizmu i bonawenturianizmu w Paryżu pojawia się szereg jednostekkroczących własnymi drogami; byli to właśnie mistrzowie świeccy: Gotfrydz Fontaines, Henryk z Gandawy, Piotr z Owernii i Henryk Bate. Mówieniew ich przypadku o eklektyzmie nie jest pejoratywne, ponieważ ich rozważaniaosiągnęły poziom...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świeccy mistrzowie paryscy - Gotfryd z Fontaines

  Przez trzynaście lat profesorem w Paryżu był Belg, Gotfryd z Fontaines. Byłczłonkiem Kolegium Sorbony, zmarł po 1303 r. Nazywano go Doctor Venerabilis.Najważniejsze jego pisma to Quaestiones ąuodlibetales, których jest piętnaście.

  Jego twórczość pisarska obejmuje teologię, etykę, prawo, filozofię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 934

  praca w formacie txt

Do góry