Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Awerroizm - Tomasz Wilton

  Według K. Michalskiego postacią analogiczną do działającego w Paryżu Sigeraz Brabancji był w Oksfordzie w XIV w. Tomasz Wilton, zwany również ThomasAnglicus. Nie był on chyba jednak zdecydowanym awerroistą, gdyż współczesnemu pisma określają go jako Doktora Umiarkowanego (Doctor Moderatus)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Mikołaj Oresme

  Mikołaj Oresme był uczonym należącym do paryskiej grupy ockhamistów-przyrodników. Studiował w Paryżu w 1348 r., gdzie w 1362 r. został magistremteologii, był również wychowawcą delfina, Karola V. Od 1377 r. biskupLisieux, angażował się w działalność polityczną. Zmarł 11 lipca 1382 r.

  Był osobą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm - Awerroiści włoscy

  Wspominaliśmy już, że Jan z Janduno komentował Expositio problematum Aristotelis Piotra Albano. Piotr z Albano (Albanus) żyjący prawdopodobnie w latach1257-1315 uchodził za inicjatora awerroizmu w Padwie, ale koncepcja ta jest bardzodyskusyjna. Trudno bowiem uznać Piotra za przedstawiciela awerroizmu,choć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /6 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Marsyliusz z Inghen

  Innym wybitnym uczniem Burydana, człowiekiem o ogromnym wpływie nażycie umysłowe w drugiej połowie XIV w. był Marsyliusz z Inghen, przywódcaockhamistów w tym okresie, wychowanek i dwukrotny rektor UniwersytetuParyskiego ( f i 3 9 6 r.). Chartularium (t. III, s. 93, 555) i Actuarium Chartularium(I, s. XXXIII)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm - Marsyliusz z Padwy

  Marsyliusz z Padwy działał w Paryżu, gdzie był profesorem na wydziale artium,a w latach 1312-1313 rektorem. W 1324 r. skończył swoje wielkie dzieło filozoficzno-polityczne Defensor pacis. W 1326 r. oddał się pod opiekę Ludwika Bawarskiegoi wcześniej niż Ockham rozpoczął antypapieską działalność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /4 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Henryk Hainbuch i Henryk z Oyta

  Do paryskiej szkoły Burydana należało wielu przedstawicieli życia umysłowegow XIV w. Wymienimy tylko dwóch. Przedstawicielem „nowej fizyki" był HenrykHainbuch z Langenstein zwany Henricus de Hessia. Nauczał on na wydziałachartium i teologii w Paryżu, umarł w 1397 r. w Wiedniu. Twórczość jego jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Oksford

  Trzeba by gruntowniej zbadać dzieje szkoły franciszkańskiej w Oksfordzie, abypoznać korzenie, z których wyrosło nowożytne przyrodoznawstwo i zrozumiećjego zasadniczo antyscholastyczne nastawienie. Pod silnym wpływem tradycjichartryjskiej i pod impulsem nowo poznawanej i żywo rozwijającej się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /5 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomiści

  Via moderna grupowała terministów spod znaku Ockhama, ale zbliżali się doniej również i przedstawiciele innych orientacji. Omówieni przez nas awerroiścipod wieloma względami zgadzali się z ockhamizmem, reprezentując dziwnyamalgamat bardzo tradycyjnego, awerroistycznego i ciasnego arystotelizmuoraz wielu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /4 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm

  Jeżeli teologowie XIV w. sympatyzowali z nominalizmem, to przyczyny tego stanurzeczy nie należy szukać jedynie w skrajnych realistycznych doktrynach ówczesnychheretyków, lecz również w tym fakcie, że typowymi i „czystymi" przedstawicielamiarystotelizmu stają się w tym okresie nie tomiści, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Paryż

  Wróćmy do Paryża, który jest ośrodkiem, gdzie rodzi się właściwy ockhamizmfilozoficzny Nie trzeba przy t ym sądzić, że wówczas w Uniwersytecie Paryskimbyli tylko sami fizycy Nie ma tu jakiegoś zerwania z poprzednią epoką, pracerozpoczęte w XIII w. trwają, ale ożywia je zupełnie inny, krytyczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt

Do góry