Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SZTAB PUŁKU

  Zespół ofic. wyższych stopni pełniących funkcje dowódcze, a więc dow. p., jeden lub dwóch zastępców w stopniach mjr. (gros.-mjr.), szefowie bat. lub szwadronów oraz ofic. funkcyjni: kwatermistrz instruktor, co najmniej dwóch starszych adiutantów (tzw. adiutantów-mjr.), trzech lub czterech oficerów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZUANI

  Powstańcy chłopscy, działający w Bretanii oraz dep. Mayenne (nazwa pochodzi od krzyku sowy, który był ich znakiem rozpoznawczym). Często błędnie nazywa się tak uczestników powstania w Wandei. Jednym z dow. sz. był niejaki Cottereau, zw. Jean Chouan.

  Powstanie zaczęło się w 1791, a wywołali je...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZECIN, m. i twierdza na lewym brzegu dolnej Odry

  W 1806 broniony przez silny garnizon prus. (5,5 tys. żoł.). 30 X 1806 dotarł tu franc. gen. Lasalle z bryg. lekkiej jazdy (5 i 7 p. huz.). Mając zaledwie 700 kawalerzystów i 1 jaszczyk amunicyjny, wezwał prus. kmdt. do złożenia broni i po kilku godzinach doprowadził do kapitulacji.

  Po zawarciu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWADRON ŚWIĘTY (Escadron sacre)

  Eskorta Napoleona w czasie odwrotu spod Moskwy, złożona z ofic. kaw., pozbawionych żoł. Utworzony 23 XI1812 w Bobrze (a nie, jak czasem się podaje, 17 XI w Krasnem). Cesarz wpadł na pomysł uformowania takiego oddziału, nie tyle w celu ochrony własnej osoby, ile dla uratowania kilkuset ofic. jazdy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA APLIKACYJNA ARTYLERII I INŻYNIERÓW, poi. uczelnia wojsk.

  Utworzona dekretem Fryderyka Augusta z 11II 1809, kształcąca ofic. art. i korpusu inż. Otwarta 28 III 1809, przyjmowała 12 elewów rocznie, którzy w ciągu 12 miesięcy nauki poznawali zasady geometrii wykreślnej, matematyki, mechaniki, rysunków, architektury, fortyfikacji.

  Wzorowana była na podobnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWAJCARIA

  Stanowiła w początkach Rewolucji Francuskiej luźną konfederację 13 autonomicznych kantonów i miejscowości sprzymierzonych ze Związkiem Szwajcarskim albo poszczególnymi kantonami. Utrzymywała od dawna ścisłe kontakty z Francją, m.in. na franc. służbie pozostawało kilka zaciężnych szwajc. pp. Nic...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /3 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA DYPLOMATYCZNA (Ecole Diplomatiąue)

  Utworzona 23 IV 1800 na mocy dekretu Bonapartego. Miała przygotowywać kadry dla franc. min. spr. zagr. i ambasad. Sekretarze ambasad musieli odbyć roczny staż w Radzie Stanu. Uczniowie szkoły przechodzili praktykę w archiwach, gdzie studiowali korespondencję i traktaty, uczono ich również historii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA POLITECHNICZNA (Ecole Polytechnique)

  Słynna paryska uczelnia wojsk., ustanowiona dekretem Konwentu z 28 IX 1794, przekształcona ze Szkoły Centralnej Robót Publicznych. Kształciła kadry dla armii franc. - artylerzystów, saperów, inżynierów - a także inżynierów cywilnych. Początkowo mieściła się w Pałacu Burbońskim (dz. siedziba...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA WOJSKOWA (Ecole Militaire)

  Utworzona w 1760 przez Ludwika XV z inicjatywy Madame de Pompadour. Mieściła się początkowo w zamku Vincennes, potem w budynku wzniesionym na paryskich Polach Marsowych.

  Przeznaczona dla sierot lub synów ofic., a także ubogiej młodzieży szlacheckiej, mogącej jednak udowodnić szlacheckie pochodzenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZAWIENKO, osada w pobliżu Wałbrzycha

  Gdzie 15 V 1807 ułani poi. odnieśli świetne zwycięstwo nad kaw. prus.

  W związku z pogłoskami o odejściu na phi. franc. garnizonu Wrocławia Prusacy zdecydowali się podjąć wyprawę w celu opanowania tamtejszych magazynów. Nocą 11 V ze Srebrnej Góry - jednej z nielicznych fortec na Śląsku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 558

  praca w formacie txt

Do góry