Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Integracja semantyczna

  integracja semantyczna - proces występujący podczas kodowania złożonych materiałów, polegający na łączeniu poszczególnych elementów w sensowną całość, wyprowadzaniu ogólnej idei wiążącej informacje zawarte w zbiorze zdań lub protypowej formy wspólnej dla serii figur itp. Dzięki I.s. w pamięci...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interferencja

  interferencja - termin używany w kilku znaczeniach: konflikt asocjacji (— asocjacja) utworzonych między bodźcami i reakcjami; najczęściej zjawisko io występuje w sytuacji ukształtowania się dwu różnych reakcji na ten sam bodziec; konflikt między dwiema operacjami (— operacja), w wyniku czego następuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interferencja proaktywna

  interferencja proaktywna - zjawisko obniżania się wykonania zadania B w efekcie uprzedniego uczenia się zadania A; w badaniach i.p. stosuje się następujący schemat: grupa eksperymentalna E uczy się zadania A, a grupa kontrolna K w tym czasie odpoczywa, następnie obie grupy uc/ą się zadania B\ po pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interferencja retroaktywna

  interferencja retroaktywna - zjawisko obniżenia poziomu wykonania zadania A w efekcie następczego wykonania zadania B, które zakłóca, tzn. hamuje późniejsze wykonanie zadania A. W badaniach i.r. stosuje się następujący schemat; grupa eksperymentalna E uczy się zadania A, następnie zadania 5, a po pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza progu

  hipoteza progu - jedna z hipotez wyjaśniających zjawisko lepszego rozpoznawania w porównaniu z reprodukcją. Zgodnie z h.p. przypominanie zależy od siły śladu pamięciowego - aby wystąpiło przypomnienie, siła śladu pamięciowego musi osiągnąć pewien poziom progowy. H.p. zakłada, że próg rozpoznawania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza redundancji kodowania

  hipoteza redundancji kodowania - hipoteza zawarta w — Paivio modelu pamięci zakładająca, że przypominanie jest tym lepsze, im więcej kodów wzbudza bodziec. Materiały zakodowane w dwóch systemach reprezentacji - werbalnym i wyobrażeniowym - są trwalej pamiętane i łatwiej przypominane niż materiały...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holograficzny model pamięci

  holograficzny model pamięci - model oparty na metaforze hologramu, czyli metody utrwalania obrazów trójwymiarowych ze wszystkimi cechami przestrzennymi na płytce fotograficznej, tak że w każdym jej punkcie przechowywana JGvSt pełna informacja 0 holografowanym obiekcie; stwarza to możliwość rekonstrukcji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Habituacja

  habituacja - zjawisko polegające na stopniowym zanikaniu reakcji, gdy działanie bodźca się przedłuża lub powtarza, albo gdy kolejno działające bodźce są do siebie podobne. H. ma znaczenie przystosowawcze, prowadzi do wygaśnięcia reakcji na bodźce nic mające znaczenia. Zjawisko h. należy do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imagen

  imagen - według A. Paivio podstawowa jednostka w niewerbalnym systemie symbolicznym reprezentująca przedmiot lub zdarzenie konkretne, zarówno ze względu na cechy spostrzeżeniowe, jak i znaczeniowe. Imagcny są reprezentacjami analogowymi o strukturze hierarchicznej (tzn. mniejsze jednostki zawierają się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipermnezja

  hipermnezja - nadczynność pamięci przejawiająca się w niezwykle silnej wyrazistości — wspomnień. Może występować u niektórych ludzi jako cecha osobnicza pamięci bliska — ejdetyzmowi, a także podczas marzeń sennych, w hipnozie i w majaczeniach gorączkowych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt

Do góry