Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Materiału złożoność

  materiału złożoność - jedna z cech różniących materiały stosowane w badaniach pamięci. Stopień z.m. zależy od prostoty zarówno jego elementów składowych, jak i powiązań pomiędzy elementami. W większości badań nad pamięcią wykorzystywano materiały proste (listy sylab, słów, obrazów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału abstrakcyjność

  materiału abstrakcyjność - cecha materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych, wpływająca na wyniki pamięciowe: materiał abstrakcyjny jest zwykle trudniejszy do zapamiętania niż materiał konkretny. Zabiegiem ułatwiającym przyswojenie abstrakcyjnych słów, reguł czy tekstów jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda błędnych rozpoznań

  metoda błędnych rozpoznań - odmiana metody — rozpoznawania stosowana w badaniach kodowania pamięciowego. Osobom badanym pokazuje się najpierw listę słów bodźcowych; następnie stosuje się test rozpoznawania, w którym oprócz tych słów występują słowa podobne do nich pod jakimś względem (np. synonimy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału znajomość

  Materiału znajomość - cecha materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych wynikająca /. lego, że osoba ucząca się miała z nim wcześniej kontakt (używała słów lub oglądała obrazy, z których składa się materiał, słyszała określone sformułowania, przeżyła określone zdarzenia itp.)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa zapominania

  krzywa zapominania - graficzna ilustracja w układzie współrzędnych ilościowych miar ubytków pamięciowych następujących w czasie po zaprzestaniu uczenia się. Na osi odciętych jest oznaczony czas, na osi rzędnych - efekty przypominania treści. K.z. nie obrazuje wprost —zapominania, informuje bezpośrednio...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał bezsensowny

  materiał bezsensowny - materiał stosowany w badaniach pamięci nie mający znaczenia, niezrozumiały, jak układy głosek nie będące sensownymi słowami, rysunki geometryczne nie przedstawiające znanych figur, plamy atramentowe itp. Pierwsze badania z zastosowaniem m.b, przeprowadził pod koniec XIX w. H...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model sieciowy

  model sieciowy —pamięci semantycznej, znany pod nazwą ELEANOR (od pierwszych liter nazwisk jego twórców) lub MEMOD; zakłada istnienie w pamięci systemu powiązanych ze sobą węzłów, wśród których można wyróżnić: węzły pojęciowe (ang. concept nodes) i węzły zdarzeń (ang. event nodes), a w każdej z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał interpolowany

  materiał interpolowany - materiał pamięciowy (np. lista słów, ciąg obrazków), włączony do materiału właściwego w badaniach nad — interferencją. M.i. wpływa na kierunek zniekształcenia materiału właściwego i czas uczenia się; czynnikiem bardziej utrudniającym jest m.i. tej samej modalności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logogen

  logogen - termin wprowadzony przez J. Mortona na określenie węzła w strukturze pamięci słownej reprezentującego pojedyncze słowo, tj. jego cechy semantyczne, akustyczne, wizualne i inne. Według A. Paivio podstawowa jednostka w werbalnym systemie symbolicznym odpowiadająca jednostce języka, up. sylabie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał pamięciowy

  materiał pamięciowy - przedmiot procesów pamięciowych: słowa, obrazy, teksty, zdarzenia i sceny z życia codziennego, nazwiska, twarze itp. W koncepcjach behawiorystycznych m.p. jest ujmowany w kategoriach bodźców, w koncepcjach poznawczych - opisywany przede wszystkim jako zbiór informacji. M.p. najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 653

  praca w formacie txt

Do góry