Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  metoda rekonstrukcji

  metoda rekonstrukcji - jedna z — metod badania pamięci. Zadaniem osoby badanej jest przywrócenie pewnym całościom, złożonym z określonej liczby elementów, ich pierwotnego układu. M.r. pozwala badaczowi na znaczna dowolność postępowania; zawiera w sobie — metodę rozpoznawania oraz — metodę...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda reprodukcji

  metoda reprodukcji - jedna z — metod badania pamięci. Zadaniem osoby badanej jest odtworzenie wcześniej spostrzeżonego zjawiska, zdarzenia, obiektu itp., przy czym odtwarzanie może przebiegać swobodnie, bez ingerencji eksperymentatora (— metoda reprodukcji swobodnej), lub też może być przez niego sterowane...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda kołków

  metoda kołków (metoda haków) - mnemotechnika wyobrażeniowa, wykorzystująca podczas zapamiętywania i przypominania dobrze wyuczoną listę słów-kołków, które są łalw;e do wyobrażenia i na stałe skojarzone z liczbami (np. jeden - Wiedeń, dwa - drwa, trzy - łzy itd.); zapamiętywanie polega na „zawieszaniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda rozpoznawania

  metoda rozpoznawania - jedna z — metod badania pamięci. Zadaniem osoby badanej jest identyfikowanie tego, co dzieje się aktualnie, z tym, co zachodziło wcześniej. Metoda ta wywodzi się z badań psychofizycznych i została zaadaptowana do badania pamięci przez wydłużenie czasu dzielącego prezentację...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda miejsc

  metoda miejsc (metoda loci) - mnemotechnika wyobrażeniowa wynaleziona w V w. p.n.e. przez poetę greckiego Symonidesa; polega na wytwarzaniu wyobrażeń odpowiadających elementom zapamiętywanego materiału i umieszczaniu ich w dobrze wyuczonym, łatwym do wyobrażenia, stałym układzie miejsc (łac. loci), np...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda słów kluczowych

  metoda słów kluczowych - tnnemoicchnika wyobrażeniowa służąca do uczenia się słówek obcego języka; słowo kluczowe to słowo języka ojczystego, które ma podobne brzmienie do zapamiętywanego słowa obcego, a zarazem jest łatwe do wyobrażenia. M.s.k. polega na wytwarzaniu wyobrażenia łączącego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda ogniw

  metoda ogniw (metoda powiązań asocjacyjnych) - mnemotechnika służąca do zapamiętywania materiałów seryjnych (np. listy słów), polegająca na wytwarzaniu skojarzeń wyobrażeniowych między każdymi dwoma kolejnymi elementami (A-B, B-C, C-D itd.); powstaje w ten sposób asocjacyjny łańcuch obrazów, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda oszczędności

  metoda oszczędności - jedna z -*- metod badania pamięci, metoda powtórnego uczenia się, pozwalająca mierzyć zapamiętywanie materiału, który był już uprzednio wyuczony, ale uległ zapomnieniu. Przy stosowaniu m.o. osoba badana uczy się danego materiału do uzyskania określonego kryterium, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda par skojarzeń

  metoda par skojarzeń - jedna z metod reprodukcji, losowana wtedy, gdy materiał, który ma zostać wyuczony, składa się z par elementów. Przedmio-lem badania są skojarzenia pomiędzy elementami wewnątrz każdej pary, a wskaźnikiem wyuczenia liczba ekspozycji niezbędnych do osiągnięcia kryterium.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału długość

  materiału długość - cecha materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych, mierzona liczbą jego elementów. D.m. jest jednym z czynników wpływających na sposób zapamiętywania, czas uczenia się i wyniki. Gdy liczba elementów nie przekracza *-zakresu pamięci bezpośredniej, materiał może być...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt

Do góry