Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  reprezentacja lewo- i prawopółkulowa w mózgu

  reprezentacja lewo- i prawopółkulowa w mózgu - reprezentację lewopółkulową stanowią procesy umysłowe, łącznic z tymi, w które zaangażowany jest język; cechuje je sekwencyjność, generatywność, zdolność tworzenia większych całości z części elementarnych; reprezentację prawopółkulowa stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  receptor

  receptor - zespół komórek nerwowych wyspecjalizowanych w odbiorze bodźców o określonych właściwościach fizycznych bądź chemicznych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reprezentacja poznawcza

  reprezentacja poznawcza - termin używany w psychologii poznawczej w kilku znaczeniach, z których każde jest uwikłane w odmienne założenia teoretyczne1. W najogólniejszym znaczeniu, zbliżonym do potocznego, r.p. jest to wytwór procesów percepcyj-no-myślowych, rodzaj „odwzorowania" w umyśle catej lub części...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /3 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetwarzania informacji selektywność

  przetwarzania informacji selektywność - założenie, że proces przetwarzania informacji w —systemie poznawczym jest elastyczny w tym znaczeniu, iż może wybiórczo pomijać pewne etapy przetwarzania oraz stosować tylko niektóre (zależnie od okoliczności) operacje umysłowe. Modele pamięci cechujące się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetwarzania informacji seryjność

  przetwarzania informacji seryjność - założenie, że w — systemie poznawczym „etapy" przetwarzania informacji następują kolejno jeden po drugim, przy czym poprzednia operacja jest punktem wyjścia następnej. Koncepcja s.p.i. jest opozycyjna wobec założenia o —przetwarzania informacji paralelności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetwarzania informacji systemy

  przetwarzania informacji systemy - psychologiczne modele — przetwarzania informacji wyróżniają struktury odpowiedzialne za realizowanie określonych etapów przetwarzania informacji, przy czym najczęściej wyróżnia się: (1) w ramach modeli magazynowych (—magazyn pamięci) - magazyny pamięci...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetwarzania informacji zakres

  przetwarzania informacji zakres - wymiar określający liczbę cech bodźca objętych analizą (lub liczbę różnych analiz) na danym poziomie przetwarzania informacji, np. przy zaliczaniu figur do dwóch kategorii: „małe" - „duże" z.p.i. wizualnej jest mniejszy niż przy zaliczaniu do czterech kategorii: „wysokie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetwarzania informacji moduły

  przetwarzania informacji moduły - termin stosowany przez J. A. Fodora (-»-Fodora modułowa struktura umysłu), przyjmowany też w innych teoriach; oznacza struktury neurologiczne w mózgu, wyspecjalizowane do odbioru określonej informacji, które funkcjonują według uwarunkowanych genetycznie, złożonych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetwarzanie informacji

  przetwarzanie informacji - jedno z podstawowych, a zarazem słabo zdefiniowanych pojęć współczesnej psychologii poznawczej, wywodzące się z — teorii informacji i —sztucznej inteligencji, związane z —metaforą komputerową. Termin „przetwarzanie" (ang. processing) oznacza dokonywanie sekwencji przekształceń...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetwarzania informacji paralelność

  przetwarzania informacji paralelność (równoległość) - równoczesne przetwarzanie informacji w  systemie poznawczym bez wywoływania zjawiska interferencji. Większość współczesnych modeli umysłu i modeli pamięci zakłada p.p.i., nie wykluczając przy tym możliwości przetwarzania seryjnego w pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt

Do góry