Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  strategia organizowania

  strategia organizowania - strategia pamięciowa polegająca na nadawaniu materiałowi układu ułatwiającego przyswojenie iub przypomnienie informacji, odpowiadającego strukturom poznawczym podmiotu. W fazie zapamiętywania s.o, polega na poszukiwaniu związków pomiędzy elementami materiału, łączeniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  sprzężenie zwrotne

  sprzężenie zwrotne - termin pochodzący z cybernetyki, oznaczający relację zależności funkcjonalnej pomiędzy dwoma układami złożonego systemu: „wejściem" i „wyjściem", polegającą na tym, iż informacja o stanie „wyjścia" jest doprowadzana z powrotem do „wejścia" systemu. S.z. jest jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  stereotyp

  stereotyp - poznawczy efekt procesu -"-kategoryzacji ludzi, w wyniku którego przypisuje się poszczególnym jednostkom, członkom danej kategorii (etnicznej, rasowej, wyznaniowej, płciowej itp.) określone, odpowiednio wyselekcjonowane cechy osobowości czy zachowań. Stereotypy jako rodzaj pojęć odznaczają się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  schemat poznawczy

  schemat poznawczy - w niektórych koncepcjach poznawczych podstawowy element wiedzy semantycznej w pamięci długotrwałej (niekiedy traktowany jako jednostka pamięci semantycznej); jest uogólnioną i wyabstrahowaną wiedzą posiadaną przez człowieka na temat określonej klasy obiektów i zdarzeń, zwanych często...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rozgrzewka

  rozgrzewka - w badaniach procesu uczenia się wytwarzanie na początku podejmowanego zadania odpowiedniego nastawienia percepcyjno-motoryczne-go, które z kolei wpływa na przystosowanie się receptorów do odbioru bodźców. R. ułatwia stosowanie się do instrukcji i umożliwia optymalny sposób reagowania;...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rozpoznawanie

  rozpoznawanie - identyfikacja aktualnie postrzeganego obiektu (sytuacji, osoby itp.) na podstawie uprzedniego doświadczenia podmiotu z tymi samymi bądź podobnymi obiektami. 

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rozwój pamięci

  rozwój pamięci - wzrost wskaźników pamięciowych (m.in. zakresu pamięci bezpośredniej, trwałości, szybkości uczenia się) wraz z wiekiem dziecka oraz progresywne zmiany w procesach i czynnościach związanych z pamięcią (zmiany w kodowaniu, w stosowaniu strategii pamięciowych, w — metapamięci)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  scanning

  scanning - termin stosowany w telctechnice; oznacza szybkie przeszukiwanie pola ekranu. Psychologowie zajmujący się symulacją procesów umysłowych sądzili początkowo, że rozwiązywanie problemów ma podobny charakter (ludzie kolejno badają informacje, które są zakodowane w pamięci), przy czym proces ten...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  redukcjonizm

  redukcjonizm - stanowisko teoretyczne w metodologii nauki, postuluje wyjaśnianie określonych zjawisk i procesów w danej dziedzinie nauki w nawiązaniu do zjawisk i procesów stanowiących przedmiot badań dyscypliny uważanej za bardziej podstawową. W przypadku bchawioryzmu i ncobehawióryz-mu wyjaśniano...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przeliczenie

  przeliczenie - kontynuowanie powtarzania materiału lub ćwiczenia czynności mimo osiągnięcia wymaganego kryterium przyswojenia, np. dalsze powtarzanie wiersza po pierwszym pełnym wyrecytowaniu go z pamięci; p. zwiększa trwałość pamięci.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt

Do góry