Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  strategie zapamiętywania

  strategie zapamiętywania - strategie pamięciowe stosowane w fazie zapamiętywania; polegają na różnych formach opracowywania i utrwalania materiału: pogłębianiu zrozumienia (-"-strategia clabora-cji), selekcji informacji (-"-strategia redukowania informacji, -"-strategia selektywnej uwagi), wytwarzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia PQ4R

  strategia PQ4R - złożona strategia pamięciowa opracowana przez psychologów, zalecana do uczenia się obszernych tekstów. Obejmuje sześć etapów: przejrzenie (ang. preview) tekstu w celu zapoznania się z tematami i podzielenia tekstu na sensowne części;  formułowanie pytań (ang. questions) dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  styl poznawczy

  styl poznawczy - termin wprowadzony przez H. A. Wit-kina; pierwotnie oznaczał indywidualne różnice w zakresie procesów poznawczych dotyczących percepcji otoczenia (tzw. zależność od pola lub niezależność od pola); współcześnie został rozszerzony i oznacza względnie stały całościowy sposób...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia redukowania informacji

  strategia redukowania informacji - strategia zapamiętywania stosowana w uczeniu się obszernych materiałów, np. długich tekstów, zmierzająca do zmniejszenia objętości przyswajanych treści. Polega na wyróżnianiu głównych myśli, syntetyzowaniu informacji, formułowaniu podsumowań i uogólnień itp. Do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  symulacja komputerowa

  symulacja komputerowa - kierunek badań interdyscyplinarnych, bazujący na osiągnięciach —teorii informacji, — sztucznej inteligencji i — nauki o poznawaniu, którego celem jest modelowanie procesów poznawczych człowieka za pomocą technik programowania komputerowego. Za prekursorów s.k. w psychologii uważa się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia selektywnej uwagi

  strategia selektywnej uwagi - strategia zapamiętywania polegająca na wybiórczym koncentrowaniu uwagi na tych elementach materiału, które mają być przyswojone, a pomijaniu elementów ubocznych. S.s.u. jest zwykle stosowana łącznie z innymi strategiami pamięciowymi, np. ze — strategią powtarzania lub —...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  synestezja

  synestezja - zjawisko wiclozmysłowości spostrzeżeń, polegające na tym, iż podmiot percypujący bodziec p określonej modalności (np. wzrokowej) może doznawać innych silnych wrażeń (słuchowych, smakowych, dotykowych itp.). S., jak się przypuszcza, może stanowić jeden z mechanizmów przejawiania się —...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie pamięciowe

  strategie pamięciowe — intencjonalne czynności podejmowane przez podmiot ze względu na cel pamięciowy (by coś zapamiętać, przypomnieć sobie, utrwalić w pamięci, podwyższyć wyniki, ułatwić zapamiętywanie itp.). S.p. składają się z jednej lub kilku czynności (strategie proste i złożone), bywają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia porcjowania

  strategia porcjowania (ang, chunking) - strategia pamięciowa, jedna z odmian strategii organizowania, polegająca na łączeniu poszczególnych elementów materiału w większe, sensowne jednostki, np. liter lub sylab w słowa, słów w zdania, obrazów przedstawiających pojedyncze przedmioty - w sceny itp. S.p. jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  system poznawczy

  system poznawczy - w szerszym znaczeniu: układ fizyczny, który może być podmiotem procesów poznawczych (np. percepcji, myślenia, rozumienia, generowania wypowiedzi językowych); może nim być człowiek, odpowiednio zaprogramowany komputer, instytucja społeczna itp.; w węższym znaczeniu: człowiek jako...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 635

  praca w formacie txt

Do góry