Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  transfer

  transfer - zjawisko wpływu uczenia się wcześniejszego na uczenie się późniejsze. W zależności od tego, czy wpływ ten przejawia się w ułatwieniu uczenia się, czy też w jego utrudnieniu, mówi się odpowiednio o t. pozytywnym (przenoszeniu się wprawy) lub negatywnym. T. pozytywny występuje bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria informacji

  teoria informacji (ang. information theory) - dział cybernetyki zajmujący się badaniem ogólnych właściwości i praw przebiegu >- informacji; zakłada istnienie ogólnych prawidłowości procesów informacyjnych, możliwych do sformalizowania i wspólnych dla różnych układów. T.i. zajmuje się oceną...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transfer informacji między magazynami

  transfer informacji między magazynami - w — modelach wielomagazynowych pamięci przekazywanie informacji z jednego magazynu pamięciowego do drugiego, czemu towarzyszy nadawanie przekazywanym informacjom odpowiedniego kodu.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria komunikacji

  teoria komunikacji (ang. communication theory) - teoria zajmująca się analizą procesu komunikacyjnego w ramach ogólnej — teorii informacji. Zgodnie z tą teorią proces komunikacyjny ma następujące fazy: przekaz nadawcy jest wysyłany do odbiorcy w postaci zakodowanej; odbiór —informacji zakłada jej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  trening strategii uczenia się

  trening strategii uczenia się - poznawanie zasad i zastosowań różnych — strategii pamięciowych oraz ćwiczenie się w ich używaniu. T.s.u.s. powinien być dostosowany do rozwojowych i indywidualnych właściwości osoby ćwiczącej, uwzględniać różne zadania pamięciowe i typy materiału, doprowadzać...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria przetwarzania informacji

  teoria przetwarzania informacji (ang. Information processing theory) - zajmuje się zastosowaniem języków programowania do konstrukcji komputerowych modeli symulujących psychologiczne procesy rozwiązywania problemów przez ludzi {->- metafora komputerowa,  symulacja komputerowa); t.p.i. wyjaśnia mechanizm...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tulvinga model pamięci

  Tulvinga model pamięci - koncepcja pamięci mieszcząca się w ramach modeli przetwarzania informacji (-modele pamięci). Pamięć długotrwała według tego modelu składa się z trzech systemów: ->-pamięci proceduralnej, -"-pamięci semantycznej i pamięci epizodycznej; podstawowym systemem jest pamięć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teorie autonomiczne

  teorie autonomiczne - koncepcje o nastawieniu anty-redukcjonistycznym, w których zachowanie człowieka jest wyjaśniane bez odwoływania się do wiedzy z zakresu innych nauk ani też do analogii umysłu ludzkiego i komputera. J. Bruncr, czołowy reprezentant tej orientacji, sądzi, że wycinkowa i mechanistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie wyobrażeniowe

  strategie wyobrażeniowe - strategie zapamiętywania i przypominania polegające na wytwarzaniu wyobrażeń odpowiadających materiałowi. Szczególnymi odmianami s.w. są ->- mnemotechniki wyobrażeniowe. S.w. są bardzo skuteczne zwłaszcza wtedy, gdy treści mają charakter konkretny, a wyobrażenia nadają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia powtarzania

  strategia powtarzania - strategia zapamiętywania polegająca na utrwalaniu materiału w pamięci przez powtarzanie. S.p. występuje w rozmaitych formach różniących się poziomem aktywności podmiotu, sposobem przetwarzania informacji i skutecznością - może polegać na próbnych odtworzeniach z pamięci lub na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt

Do góry