Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  wskazówka do odtwarzania

  wskazówka do odtwarzania (ang. retrieval cue) - wskazówka, klucz, który umożliwia przypomnienie danej informacji zakodowanej w pamięci; w myśl niektórych teorii pamięci (np. ->-Tulvinga model pamięci) odgrywa istotną rolę zarówno w ->-kodowaniu i w efektywnym "-przypominaniu informacji (co wyjaśnia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wspomnienia

  wspomnienia - rekonstrukcja zdarzeń z przeszłości człowieka wraz z ich tłem w czasie i w przestrzeni; w. mogą być szczegółowe i kompletne, ale często są ubogie, pozbawione wielu epizodów. Informacje będące przedmiotem w, zapisane są w -»- pamięci autobiograficznej i w -"-pamięci epizodycznej. W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza proceduralna

  wiedza proceduralna - termin wprowadzony przez T. Winograda, oznacza system  iedzy leżącej u podstaw wykonywania różnych czynności („wiem jak"), zakodowany w -*-pamięci proceduralnej. Człowiek w ciągu życia przyswaja sobie wiele zinternalizowanych procedur oraz reguł heurystycznych i algorytmicznych, jak...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wybiórczość pamięci

  wybiórczość pamięci -  cecha pamięci wyrażająca naturalne ograniczenia umysłu człowieka, czyli systemu odbierającego, przetwarzającego informacje pochodzące ze świata zewnętrznego, a także aktualizującego informacje zawarte w -*- pamięci długotrwałej. Ograniczenia te przejawiają się w stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza produktywna

  wiedza produktywna - wiedza, którą człowiek jest w stanic nie tylko odtworzyć, ale także (pod wpływem odbioru nowej informacji i dzięki procesom poprawnego wnioskowania) twórczo rozwijać. W rozwoju w.p. człowiek tworzy całkowicie nowe struktury poznawcze, za pomocą których dokonuje interpretacji nowych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza reproduktywna

  wiedza reproduktywna - system informacji (—wiedza), które człowiek jest w stanie wiernie odtworzyć. Dzięki powtarzaniu może następować stopniowa akumulacja wiedzy w schematach poznawczych (— schemat poznawczy), ale nie dochodzi do istotnych zmian strukturalnych (— hipoteza wykorzystywania). Człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza deklaratywna

  wiedza deklaratywna - termin wprowadzony przez T. Winograda, oznacza system  iedzy o różnych faktach („wiem że") zakodowany w -"-pamięci deklaratywnej, którego elementy mogą być wydobywane, tzn. wprowadzone do procesora centralnego (->- system poznawczy) niezależnie od ich potencjalnych zastosowań. W.d. ma...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza ekspertów

  wiedza ekspertów - wiedza zawierająca bogactwo informacji z określonej dziedziny specjalistycznej; sprawia, że dana osoba jest ekspertem i przewyższa pod tym względem innych (nieekspertów, laików). Eksperci spostrzegają więcej problemów z zakresu własnej specjalności, tworzą ich reprezentację poznawczą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza milcząca

  wiedza milcząca {ang. tacit knowledge) - termin wprowadzony przez M, Polanyi'ego na oznaczenie wiedzy zakodowanej w pamięci, wykorzystywanej w procedurach {-*- pamięć proceduralna), lecz niedostępnej świadomości; człowiek z reguły wie więcej, niż jest w stanie wyrazić werbalnie, np. umie rozpoznać...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  werbalizacja

  werbalizacja - nadawanie określeń słownych spostrzeganym treściom niewerbalnym (przedmiotom, sytuacjom, obrazom itp.); nazywanie, opisywanie. W procesach pamięciowych w. najczęściej stanowi jedno z naturalnych stadiów przetwarzania informacji obrazowej, bywa też stosowana jako strategia pamięciowa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt

Do góry