Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  zniekształcenia pamięciowe

  zniekształcenia pamięciowe - zmiany w treści zapamiętanych informacji, których przejawem są błędy w przypomnieniach. Wiele z.p. wiąże się z -*~ zapominaniem, np. w sytuacji gdy początkowe przypomnienia są prawidłowe, a błędy pojawiają się później. Z uwagi na to, iż z.p. przejawiają się głównie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zjawisko Zeigarnik

  zjawisko Zeigarnik - opisane po raz pierwszy przez B.W. Zeigarnik zjawisko lepszego zapamiętywania przez badanych zadań nie ukończonych - w porównaniu z pamięcią zadań, które zostały pomyślnie rozwiązane. Pojęcie pomyślnego ukończenia zadania jest rozumiane w kategoriach subiektywnie odczuwanej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zmęczenie

  zmęczenie - stan przeciążenia funkcjonalnego organizmu, wywołany obecnością pośrednich produktów przemiany materii (m.in. dwutlenku węgla, kwasu mlekowego, kwasu pirogronowego) przy jednoczesnym niedostatku tlenu, subiektywnie odczuwany jako stan znużenia. Fizjologiczne badania nad zjawiskiem z. wykazały...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zjawisko Warda-Hovlanda

  zjawisko Warda-Hovlanda - rodzaj — reminiscencji; zjawisko polegające na ilościowym wzroście przypominanych treści w czasie następującym bezpośrednio po wyuczeniu się bez dodatkowego powtarzania; najwyraźniej występuje pomiędzy 30 sek. a 5 min od zakończenia uczenia się, po 10 min już nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zjawisko „poczucia znajomości"

  zjawisko „poczucia znajomości" (ang. feeling of knowing a word's meaning', FOK) - polega na tym, że dana osoba, słysząc jakieś słowo (na ogół rzadko używane), nie może podać jego dokładnego określenia, ale jest przekonana, że zna to słowo i potrafi „intuicyjnie" określić, co ono oznacza. Zjawisko...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zapamiętywanie

  zapamiętywanie - pierwsze ogniwo procesów pamięciowych, dzięki któremu mogą zachodzić inne fazy pamięci:  przechowywanie i --przypominanie, Z. wiąże się ściśle z odbiorem treści docierających do podmiotu z zewnątrz, wywołując w nim określone wrażenia i spostrzeżenia, a także z odbiorem takich...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wyobraźnia

  wyobraźnia -  proces poznawczy polegający na tworzeniu wyobrażeń i wykonywaniu na nich działań. Istnieje podobieństwo funkcjonalne pomiędzy w. a percepcją wyrażające się w tym, że procesy i zjawiska występujące w w. (ograniczenia pola w. wzrokowej, peryforyczna ostrość obrazu, analiza obrazu itp.)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zapominanie

  zapominanie - utrata zdolności do odtworzenia lub rozpoznania tego, co uprzednio zostało przyswojone. Proces z. następuje stopniowo, najszybciej w początkowym okresie po przyswojeniu treści, później coraz wolniej ( krzywa zapominania). Przyczyny z. to przede wszystkim zanikanie nie używanych informacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wyobrażenie

  wyobrażenie - obraz umysłowy wytwarzany na podstawie wcześniejszych spostrzeżeń, odzwierciedlający przedmioty, zdarzenia, sytuacje itp., które aktualnie nie działają na nasze zmysły; obrazowa reprezentacja umysłowa wcześniejszego doświadczenia percepcyjnego. Rozróżnia się wyobrażenia odtwórcze...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zasada specyficzności kodowania

  zasada specyficzności kodowania (ang. encoding specificity principle) - zaproponowana przez E. Tul-vinga hipoteza wyjaśniająca skuteczność różnych wskazówek w procesie przypominania (-^ wskazówka do odtwarzania). Zgodnie z z.s.k. każde wspomnienie jest zarejestrowane w pamięci w sposób unikatowy, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt

Do góry