Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TOSKANIA, państwo w środk. Włoszech

  Do 1737 posiadłość austr., następnie w.ks. bocznej linii Habsburgów. W 1790 w.ks. został Ferdynand III Habsburg, syn cesarza Leopolda III. W czasie wojen rewolucyjnych starał się zachować neutralność, jednak uciekł, kiedy w 1799 Francuzi wkroczyli do Florencji. Kilka miesięcy później wybuchło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOLL Karl Fiodorowicz (19 IV 1777 - 5 V 1842), gen. ros.

  Pochodził z rodziny holend., od wieków osiadłej w Estonii. W wojsku od 1796, uczestnik wyprawy Rimskiego-Korsakowa do Szwajcarii, brał udział w kampanii 1805 przeciw Francji i w wojnie z Turcją 1806-1809. Od 1810 w sztabie przybocznym cara Aleksandra I, zajmował się kwatermistrzostwem. Wiosną 1812...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TCZEW, m. nad Wisłą, na Pomorzu Gdańskim

  Zdobyte 23 II 1807 przez dyw. gen. Dąbrowskiego. Była to pierwsza duża bitwa stoczona przez Polaków w tej kampanii przeciwko Prusakom, a potem Rosjanom.

  Po parogodzinnych utarczkach na przedpolu miasto zostało wzięte szturmem przez poi. piech. -głównie przez 1 pp. Antoniego Sułkowskiego. Część...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOUSSAINT-LOUVERTURE Franęois-Dominique (20 V 1743 - 7 IV 1803), polityk i gen., przywódca Murzynów z San Domingo

  Wziął udział 1791 w powstaniu niewolników i stał się jego wodzem. Od 1793 w służbie hiszp., w 1794 po zniesieniu niewolnictwa przez władze rewolucyjnej Francji, przeszedł na stronę Republiki Francuskiej. 1794 gen. bryg., 1795 gen. dyw., 1797 nacz. wódz wojsk franc. na Haiti.

  1798 odparł ataki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORGAU, twierdza nad Łabą

  Gdzie po klęsce w kampanii 1812 Francuzi próbowali powstrzymać sprzymierzonych. W fortecy stanął gen. Thiel-mann z 6 tys. Sasów. 10 III 1813 sprzymierzeni rozpoczęli blokadę, a potem oblężenie twierdzy.

  Po zwycięstwie pod Liitzen Ney otrzymał rozkaz uwolnienia T. 7 V Thielmann, przestrzegając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEGRAF POWIETRZNY (OPTYCZNY), urządzenie podobne do semafora (dlatego zwane niekiedy semaforem)

  Wynalezione 1791 przez Claude’a Chappe’a. W 1793 przystąpiono do budowy dwóch pierwszych linii między Paryżem a armiami broniącymi granic Republiki. Co kilka km na wzgórzach lub kościelnych dzwonnicach instalowano t.p. Obsługujący je „telegrafiści” wiernie przekazywali dalej odbierane znaki. Odpowiedni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORMASOW Aleksandr Pietrowicz (1752 - 1819), gen. ros.

  Od 1772 w służbie wojsk. Brał udział w wojnie z Turcją 1787-1791, 1803-1808 gub. kijowski, potem ryski. 1808-1811 główno-dow. wojsk w Gruzji i na linii kaukaskiej. W kampanii 1812 stał na czele 3 Armii Zachodniej (Obserwacyjnej), broniącej Wołynia. Odniósł tu kilka sukcesów w walkach z korpusami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TESTAMENT NAPOLEONA, dokument zawierający ostatnią wolę cesarza Francuzów

  Napisany przez niego 13-25 IV 1821, na kilkanaście dni przed śmiercią. Przygotowywał go od dawna i świadomie nadał mu znaczenie testamentu politycznego, który w przyszłości miał ułatwić bona-partystom odzyskanie władzy we Francji. Wykonawcami t.N. byli towarzysze niewoli cesarza; gen. Montholon...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORRES VEDRAS, rozległy kompleks fortyfikacji ziemnych w Portugalii, na płn. od Lizbony

  Wzniesiony 1810 na rozkaz Wellingtona i mający osłaniać stolicę. Pracami kierował ang. płk saperów Fletcher, któremu pomagało 17 ofic. wojsk inżynieryjnych. Szańce sypało 10 tys. portug. żoł. i członków lokalnej milicji. System obejmował 108 redut w trzech liniach wyposażonych w 447 dział.

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  THIELMANN Johann Adolf (1765 - 1824), gen. sas.

  Ur. w Dreźnie. Dowodził sas. kaw. w kampanii 1812 w korpusie Latour-Maubourga, odznaczył się pod Możajskiem. W 1813 stał garnizonem w Torgau, ale 12 V jako pierwszy z sas. dow. przeszedł na stronę sprzymierzonych. 28 IX pobił gen. Lefebvre-Desnouettes’a pod Altenburgiem. 1815 dow. 3 korpusu armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt

Do góry