Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Tomasz z Akwinu

  aram. toma - bliźniak; hebr. t'om; gr. Thomas.Św. Tomasz z Akwinu, dominikanin, doktor Kościoła (1226 - 1274). Urodził się na zamku Roccaseccaniedaleko Akwinu jako syn rycerza. Wychowywał się w klasztorze Monte Cassino. Podczas studiów nauniwersytecie w Neapolu wstąpił do zakonu dominikanów, co spotkało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /2 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Brygida z Kildar

  celt. brig - siła, cnota, męstwo.Św. Brygida z Kildar, dziewica, ksieni (przełożona zakonu) (452 - 523). Pogodna i hojna, energiczna iprzedsiębiorcza, dobra i sprawiedliwa. Założyła w Kildar, na zachód od Dublina, pierwszy klasztor wIrlandii. Niosła pomoc cierpiącym i ubogim. Jest patronką Irlandii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Bolesława Maria Lament

  słow. bolje- - dużo, więcej i -sława; “ta, która będzie miała dużo sławy”.Bł. Bolesława Maria Lament, zakonnica. Urodziła się w 1862 roku w Łowiczu. Ojciec jej był rzemieślnikiem.Mając 22 lata wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. Pracowała jako nauczycielka i wychowawczyniw Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Matka Boża Gromniczna

  Matka Boża Gromniczna. Od V wieku obchodzone jako święto Ofiarowania Pańskiego. Cesarz JustynianI w 542 roku uczynił je obowiązującym w całym cesarstwie rzymskim. W Polsce - święto Maryjne, sięgawczesnego średniowiecza. Poświęcenie świec i procesja od X wieku.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Fabian

  z łac. fabius - uprawiający bób.Św. Fabian, papież, męczennik. Jego pontyfikat, podczas którego umocnił i usprawnił organizacyjnieKościół rzymski, dzieląc Wieczne Miasto na siedem dystryktów, trwał 14 lat. Za czasów Decjusza stał sięofiarą prześladowań. Poniósł śmierć męczeńską na arenie 20...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Tymoteusz

  gr. time- cześć i theós - Bóg; “oddający cześć Bogu”.

  Św. Tymoteusz, biskup (+ I w). Urodził się w Listrze - ojciec był Grekiem, matka Żydówką. Wierny ioddany uczeń oraz współpracownik św. Pawia. Towarzyszył mu w podróżach apostolskich oraz w więzieniuw Rzymie (Flp 2,19-22). Apostoł Narodów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Sebastian

  gr. sebastos - czcigodny, dostojny, święty, szanowany, znakomity.Św. Sebastian, żołnierz, męczennik. Być może był oficerem gwardii cesarskiej. W czasie prześladowań,za wyznawanie nauki Chrystusa, umęczony “Dioklecjan kazał żołnierzom przywiązać go na środku pola izabić strzałami z łuków. Tyle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Deikol

  Św. Deikol, opat. Św. Deikol, znany również jako św. Desli, opuścił ojczystą Irlandię razem ze św. Kolumbanem.Obydwaj osiedlili się w Luxueil we Francji. Św. Deikol założył klasztor w Lurc, gdzie pozostałdo końca życia jako eremita. Pomimo cierpień zawsze był pogodny i uśmiechnięty. Kiedy św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Tytus

  łac. titus - dziki gołąb.Św. Tytus, biskup (+ I w). Znany jest wyłącznie z listów św. Pawła. Pochodził z rodziny greckorzymskiej,zamieszkałej w okolicy Antiochii Syryjskiej. Jeden z najbliższych i najbardziej zaufanych uczniówśw. Pawła. Towarzyszył mu w podróżach i na sobór apostolski w Jerozolimie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Agnieszka

  Św. Agnieszka, dziewica, męczennica. Jedna z najbardziej popularnych świętych w starożytności. Jako12-letnia dziewczynka, pochodząca ze starego rodu, miała ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjanaokoło 305 roku. Na miejscu “świadectwa krwi" dzisiaj jest Piazza Navona - jedno z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt

Do góry