Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TOWARZYSZÓW PUŁK

  Regiment lekkiej kaw. utworzony w armii prus. pod koniec XVIII w. z drobnej szlachty poi. Brał udział w kampanii 1806-1807 przeciwko Francji. Wielu żoł. i ofic. weszło następnie do 6 p. ułanów Ks. Warszawskiego, sformowanego przez płk. Dominika Dziewanowskiego.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYSZKIEWICZ Tadeusz (17 IX 1774 - 1852), gen. poi.

  Ur. na Litwie, od 1790 w służbie wojsk., uczestnik wojny z Rosją 1792 i powstania kościuszkowskiego, adiutant gen. Jasińskiego. Wyemigrował do Francji, 1801 -1804 odbył w Paryżu studia w zakresie art. i inżynierii.

  W XI 1806 dow. warszawskiej gwardii honorowej witającej Napoleona, potem oficer...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUDELA, m. w Hiszpanii (Aragonia), nad rz. Ebro, 70 km na zach. od Saragossy

  23 XI 1808 doszło tu do bitwy między korpusem Lannes'a a połączonymi armiami hiszp. Castańosa i Pala-foxa. Kiedy Napoleon wyruszył z Burgos na Madryt, posłał na wsch. doliną Ebro Lannes’a z zadaniem dotarcia do Saragossy.

  Lannes napotkał pod T. poważne siły hiszp. Do Castańosa doszły pogłoski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAFALGAR, przylądek w płd. Hiszpanii, na zach. od Gibraltaru

  Gdzie 21 X 1805 ang. Royal Navy dowodzona przez adm. Nelsona odniosła wspaniałe zwycięstwo nad połączoną flotą franc.-hiszp. adm. Villeneuve’a i Graviny. Zwycięstwo to przesądziło na całe dziesięciolecia o dominacji Anglików na morzach. Oznaczało też kres planów Napoleona stworzenia imperium...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /6 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUGENDBUND (Liga Cnoty), tajny związek antynapoleoński, założony wiosną 1808 w Królewcu

  Jego celem było krzewienie ducha prus. patriotyzmu i przeciwdziałanie postanowieniom upokarzającego traktatu pokojowego z Tylży. Związkiem kierował Komitet Sześciu. Napoleon, dowiedziawszy się o istnieniu związku, wymusił na Fryderyku Wilhelmie III jego rozwiązanie. T. odrodził się wiosną 1813 i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRÓJKOLOROWA KOKARDA, symbol rewolucyjnej Francji

  Zaczęto jej używać 17 VII 1789, trzy dni po zdobyciu Bastylii przez lud paryski. Ludwikowi XVI, który tego dnia przybył na stołeczny ratusz, wręczono taką kokardę.

  Między czerwienią i błękitem (barwy Paryża) umieszczono burbońską biel. 8 VII 1792 wprowadzono obowiązek noszenia t.k. przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TULON, główny franc. port wojenny nad M. Śródziemnym

  12 VII 1793 wybuchło tu powstanie przeciwko władzom rewolucyjnym, miasto opanowali rojaliści, którzy otrzymali wsparcie floty ang. i hiszp. pod dow. adm. Keitha oraz franc. emigrantów. 7 IX rozpoczęło się oblężenie, prowadzone nieudolnie przez gen. Jeana-Franęois Car-treaux. Przypadek sprawił, że...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUCZKOW Aleksandr Aleksiejewicz (3 III 1778 - 7 IX 1812), gen. ros., brat Nikołaja, Pawła i Siergieja

  Uczestnik wojny z Francją 1807 i Szwecją 1808, kiedy to dowodził p., następnie był dyżurnym gen. u boku dow. korpusu finlandzkiego, Barclaya de Tolly. W 1812 jako gen.-mjr dowodził bryg. w 3 dyw. piech. Odznaczył się pod Witebskiem i Smoleńskiem. Poległ pod Moźajskiem w czasie kontrataku 3 dyw. na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TULUZA, stolica Langwedocji, główne m. płd. Francji

  10 IV 1814, w Wielkanoc, doszło tu do ostatniej bitwy wojny hiszp., a zarazem kampanii 1814 w obronie Francji. Rozegrała się ona cztery dni po pierwszej abdykacji Napoleona. Dowodzący wojskami franc. marsz. Soult dysponował 36 tys. żoł. i 7 tys. nieostrzelanych rekrutów. Do tej pory umiejętnie wycofywał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUCZKOW Nikołaj Aleksiejewicz (16 IV 1765 - 30 X 1812), gen. ros., brat Aleksandra, Pawła i Siergieja

  Uczestnik wojny ze Szwecją 1788-1790 i Polską 1792, tłumił też powstanie kościuszkowskie. 1799 dowodził sewskim p. muszkie-terskim i spod Zurychu przedarł się z bagnetem w ręku do Szafuzy.

  W kampanii 1806-1807 przeciwko Francji powierzono mu dyw., a potem korpus. Pod Pruską Iławą sprawował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /18.06.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt

Do góry