Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Aleksandra

  Św. Aleksandra, męczennica. Pochodziła z Ancyry (dzisiejszej Ankary). Miała odmówić udziału w procesjiz posążkami Artemidy i Ateny. Podczas wyznania wiary w Chrystusa została skazana na śmierć.Utopiono ją wraz z sześcioma innymi dziewczętami w bagnach, w pobliżu rodzinnego miasta.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Katarzyna Szwedzka

  Św. Katarzyna Szwedzka, księżniczka, zakonnica (1330-1380). Córka św. Brygidy i księcia Ulfa Gudmarssona.Podczas pielgrzymowania z matka do Wiecznego Miasta otrzymuje wiadomość o śmierci męża.Odtąd podejmuje dzieła miłosierdzia, pomaga swej matce w założeniu i utrwaleniu nowej rodzinyzakonnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Maurycy Csak

  łac. Maurus lub Mauritius - należący do Maurusa.Św. Maurycy Csak zwany także Panońskim, książę, zakonnik (1280-1336). Pochodził z rodziny węgierskiegomożnowładcy. Po trzech latach małżeństwa jego żona wstąpiła do dominikanek, on zaś do dominikanówrezydujących na wyspie św. Małgorzaty w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Małgorzata Clitherow

  Św. Małgorzata Clitherow, męczennica (1555-1586). Urodziła się w Anglii, w rodzinie anglikańskiej.Mając kilkanaście lat wychodzi za mąż. Matka dwojga dzieci. W kilka lat po ślubie przyjmuje katolicyzm.Za udzielanie schronienia w swym domu katolickim księżom zostaje aresztowana i osadzona wwięzieniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wolfram

  Św. Wolfram (Wulfram), biskup. Jego ojciec był oficerem na dworze francuskiego króla Dagoberta. Onsam spędził kilka lat na dworze króla Klotara III, władcy, który mimo światowych pokus gorliwie praktykowałcnoty. W roku 682 został konsekrowany na arcybiskupa Sens; zarządzał diecezją przez dwa i półroku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Ludger

  germ. Ludger – “wojownik słynny oszczepem”.Św. Ludger, biskup. Urodził się około 742 roku w Fryzji. Wykształcenie uzyskał w szkole przyklasztornejw Ultrechcie oraz w Yorku. Przyjąwszy święcenia kapłańskie podjął pracę misyjną. Po pewnym czasie,z powodu powstania Sasów, udał się do benedyktynów na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Mikołaj z Filie

  gr. Nikolaos; nike- - zwycięstwo, -laos - lud; “oby odnosił zwycięstwo dla swego ludu”; “oby zwyciężałlud”.Św. Mikołaj z Filie, pustelnik (1417-1487). Syn skromnego górala. Na życzenie rodziców pojął za żonęDorotę Wyss, z którą miał dziesięcioro dzieci. Mikołaj był radcą, kantonalnym sędzią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Cyryl Jerozolimski

  Św. Cyryl Jerozolimski, biskup, doktor Kościoła. Urodził się około 313 roku w Jerozolimie. Był mnichem.Później został biskupem. Trzykrotnie zsyłany na wygnanie z powodu zdecydowanej postawy wobecarian. Uczestniczył w Soborze Konstantynopolitańskim I (381). Zmarł 18 marca 386 roku. Pozostawiłpo sobie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Ernest

  germ. ernst, ernust - powaga, surowość, zapał; “oby był poważny, wytrwały”.Św. Ernest, opat, męczennik. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Był opatem w klasztorze w Zwiefalten.Wziął udział w II wyprawie krzyżowej do Ziemi Świętej. Zginał pod Doryleą we Frygii w 1147 rokupodczas bitwy z wojskami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Zachariasz

  hebr. imię teoforyczne Zekkarjah - pamięć Jahwe; “Jahwe pamięta”.Św. Zachariasz, papież. Był Grekiem. W roku 74I roku wybrany na stolicę Piotrową. Łagodnością iżyczliwością zjednał sobie lud Italii, cesarza, sąsiadów. Utrzymywał dobre stosunki z Konstantynopolem.Zawarł pokój z Longobardami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt

Do góry