Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Guntram

  Św. Guntram, król Franków. Św. Guntram, czwarty syn Klotara I, był królem Burgundii i dużej częściAkwitanii w latach 561-592. Cieszył się za życia popularnością wśród poddanych, którzy potem czcili gojak świętego. Cześć ta słusznie się mu należała, mimo iż czasami ulegał ludzkim słabostkom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Ryszard de Wyche

  Św. Ryszard de Wyche, biskup (1197 - 1253). Po ukończeniu studiów w Oksfordzie swoją wiedzę pogłębiałna uniwersytetach w Paryżu i Bolonii. Miał 38 lat, kiedy wybrano go rektorem uniwersytetu w Oksfordzie.Wkrótce potem został mianowany kanclerzem prymasa Anglii. Po kilku latach przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Stefan IX

  gr. stéphanos - wieniec, korona.Św. Stefan IX, papież (+ 1058). Był synem diuka Lotaryngii, wnukiem ostatniego króla Italii. Leon IXzabrał go ze sobą do Rzymu. Po śmierci papieża udał się na Monte Cassino. Tam został opatem, a wkrótcekardynałem. W roku 1057 wybrany na stolice Piotrową. Podjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Izydor z Sewilli

  gr. Isidoros; imię bogini egipskiej - Izis-i -doron - dar; “dar Izydy”.Św. Izydor z Sewilli, biskup, doktor Kościoła. Urodził się około 560 r. w Kartaginie. Pochodził z rodziny,która dała Kościołowi dzieci wyniesione do chwały ołtarzy - św. Leonarda i św. Fulgencjusza, braci św.Izydora, oraz św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogoslawiony Amadeusz IX Sabaudzki

  łac. amo - kochać i deus - Bóg; “miły Bogu”.Bł. Amadeusz IX Sabaudzki, książę. Syn Ludwika księcia Sabaudii. Pragnął zostać duchownym, ale poddającsię woli ojca poślubił Joannę, córkę Karola VII, króla Francji. Był ojcem Ludwiki, późniejszej błogosławionej.Jako książę przywiązywał wagę do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Klimak

  Św. Jan Klimak, opat na Synaju. Św. Jan “Scholastyk”, zwany Klimakiem od swojej książki “Drabina(Klimax) doskonałości do raju”, żył na przełomie VI i VII wieku. Gdy miał szesnaście lat, wyrzekł siędóbr ziemskich, by poświęcić się Bogu, i wstąpił do klasztoru. Przez czterdzieści lat żył jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Beniamin

  hebr. Ben-jamin - “syn prawicy”.Św. Beniamin, diakon, męczennik (+ 424). Był diakonem biskupa Abdasa. Kiedy w Persji wybuchłoprześladowanie w latach 420 - 422, Beniamin dostał się do więzienia. W wyniku interwencji ambasadoraBizancjum zaprzestano prześladowań. Wraz z innymi zwolniono i Beniamina pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Hugon

  germ. hugu (huge) - zmysł, rozum, talent.Św. Hugon, książę, biskup, mnich (1053 - 1132). Pochodził z książęcej rodziny. Po ukończeniu szkołykatedralnej i studiów w Walencji został kanonikiem katedry Mając 27 lat otrzymał sakrę biskupią wRzymie z rąk papieża Grzegorza VII. Objął biskupstwo w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Joanna Maria de Maillé

  Bł. Joanna Maria de Maillé, wdowa (1332 - 1414). Poślubiła młodego barona de Silly, który wróciwszy zniewoli angielskiej zmarł z trudów i wyczerpania. Joanna osiadła w Lours, w skromnym mieszkaniuprzylegającym do klasztoru franciszkanów. Wiodła życie pełne umartwienia, modlitwy i poświecenia.Przez pewien...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Tyburiusz z Mogrovejo

  łac. thuribulum – kadzielnica.Św. Tyburiusz z Mogrovejo, biskup. Urodził się w 1531 roku w rodzinie szlacheckiej w Mayorga - prowincjaLeon (Hiszpania). Studiował w Salamance i Koimbrze, W 1579 roku został biskupem Limy Wogromnej, prawie misyjnej diecezji próbował uporządkować życie religijne, podnieść...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt

Do góry