Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Robert

  germ. hrot (rod, rot) - sława i -berth (beraht) – znakomity.Św. Robert, opat. Urodził się ok. 1024 r. w Szampanii (Francja). Pochodził ze starego rodu. Mając 15 latwstąpił do klasztoru benedyktynów. Jako młody człowiek słynął już ze świętości. W Morier la Cella wybranogo przeorem. Następnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Juliusz I

  Św. Juliusz I, papież. Na tron Piotrowy wstąpił 6 lutego 337 r. Zwołał synod do Rzymu, następnie w Sardyce,podejmując problemy związane z arianizmem. Zmarł 12 kwietnia 352 r.W ikonografii św. Juliusz I jest ukazywany z kościołem lub rulonem pergaminu w dłoni.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Leon IX

  gr. léon - lew lub od leos - ludŚw. Leon IX, papież (1002 - 1054). Brunon urodził się w rodzinie hrabiów z Egisheim (Alzacja). Poprzyjęciu święceń kapłańskich pełnił obowiązki kapelana cesarskiego na dworze Konrada II. Mając 24lata został biskupem w Toul. W 1048 r. cesarz Henryk III na sejmie w Worm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Zenon z Werony

  gr. imię teofaniczne związane z osoba Zeusa.Św. Zenon z Werony, biskup (+ 371?). Urodził się w Cezarei Mauretańskiej (teren dzisiejszego Maroka).Studiował w znanych ówcześnie ośrodkach kultury i nauki Afryki Północnej w Cyrcie i Madaurze. W350 r. wyświęcono go na kapłana w Weronie. Dwanaście lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Chrzciciel de la Salle

  Św. Jan Chrzciciel de la Salle, książę, zakonnik, kapłan (1651 - 1719). Urodził się w podupadłej rodzinieksiążęcej jako najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Straciwszy rodziców przerwał studia na paryskimuniwersytecie, aby zająć się najbliższą rodziną. Po pewnym czasie kontynuował naukę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Dionizy

  gr. Dionysios - należący do boga Dionizosa.Św. Dionizy, biskup, męczennik (+ 180). Dionizy był biskupem w Koryncie. Autor siedmiu listów katolickich,m. in. do Lacedemończyków, Ateńczyków, Nikomedyjczyków, Rzymian, mieszkańców Krety Sąone źródłem wiedzy o zasadach wiary i moralności wczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Julian(n)a z Mont Cornillon

  Bł. Julian(n)a z Mont Cornillon, pustelnica. Urodziła się w 1192 r. w Retinne koło Liege. Po śmierci rodzicówzostała oddana do konwentu sióstr augustianek w Cornillon. Mając 15 lat wstąpiła do tej zakonnejwspólnoty Podczas pobytu w klasztorze doznawała wizji mistycznych. Pod ich wpływem, już jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wincenty Ferreriusz

  Św. Wincenty Ferreriusz, zakonnik, kapłan (1350 - 1419). Urodził się w Walencji. Mając 17 lat wstąpiłdo dominikanów. Studiował w Walencji, w Barcelonie i w Leridzie. Otrzymał święcenia kapłańskie wwieku 25 lat. Nauczyciel filozofii. Przeor dominikanów. Był spowiednikiem antypapieża Benedykta XII,ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Prudencjusz

  łac. prudens - ostrożny, doświadczony.Św. Prudencjusz, biskup. Nosił imię Galendo. Pochodził z Hiszpanii. Był kapelanem na dworze LudwikaI Pobożnego. W 843 r. został biskupem w Troyes. Po reorganizacji życia kościelnego przeszedł do obozuprzeciwników królewskich. Opowiadał się za skrajnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Franciszek z Paoli

  Św. Franciszek z Paoli, pustelnik. Urodził się w 1416 r. Pochodził z ubogiej rodziny w Kalabrii. Mająckilkanaście lat udał się na pustkowie i podjął życie eremity. Jego asceza, gorliwość sprawiły, że zaczęliprzybywać do niego uczniowie. Z myślą o nich założył klasztor i nazwał ich “braćmi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 012

  praca w formacie txt

Do góry