Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Marcin I

  łac. imię teoforyczne; należący do boga wojny Marsa, poświęcony Marsowi.Św. Marcin I, papież, męczennik. Pochodził z miasta włoskiego Todi. Będąc diakonem pełnił funkcjeapokryzjariusza (jakby nuncjusza) na dworze cesarza w Konstantynopolu. W 649 r. został wybrany papieżem.Nie uzyskał jednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Anzelm

  germ. imię teoforyczne; Ans- - bóg, -helm - hełm; “posiadający hełm boga Ansa”.Św. Anzelm, benedyktyn, biskup, doktor Kościoła (1033 - 1109). Urodził się w możnej rodzinie w miasteczkuAosta (Piemont). Mając 27 lat przyjął habit benedyktyński w Le Bec. W trzy lata później zostałwybrany przeorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Anastazja

  Chrystusa.Św. Anastazja, męczennica (+ 67). Wspominana jest w “Martyrologium rzymskim” jako matrona iuczennica apostolska. Za czasów Nerona poniosła śmierć przez ścięcie razem ze św. Bazylissą.W ikonografii atrybutem św. Anastazji są nożyce.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Maria Kleofasowa

  Św. Maria Kleofasowa, małżonka (+ I w.). Należała do rodziny Maryi. Być może była rodzoną siostrąśw. Józefa lub żoną Kleofasa albo któregoś z braci św. Józefa (tradycja apostolska nazywa Kleofasa bratemśw. Józefa). Synami Mani Kleofasowej byli: św. Jakub Młodszy, Józef i Juda Tadeusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Agapit I

  gr. Agápetos - drogi, kochanyŚw. Agapit I, papież. Urodził się w Rzymie. Syn prezbitera rzymskiego Gordiana. Archidiakon. Wybranyna stolicę Piotrową w 535 r., zajął się porządkowaniem spraw kościelnych, m. in. wprowadzeniem zasadyobieralności papieża. W swych dokumentach ustosunkował się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Benedykt Józef Labre

  Św. Benedykt Józef Labre, wyznawca (1748 - 1783). Urodził się w Amettes we Francji. Jego rodzice byliwieśniakami. Mieli piętnaścioro dzieci. Po latach poszukiwań swego powołania życiowego, w tym, nieudanympobycie u cystersów, podjął życie Bożego tułacza. Jako pielgrzym, pokutujący za winy swoje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Fulbert

  germ. volk- - lud i -berht - sławny; “który ma sławny lud”, “który pochodzi ze sławnego ludu”.Św. Fulbert, biskup (960 - 1028). Uczył się w szkole katedralnej w Reims. Jego mistrzem był Gerbert,późniejszy papież Sylwester II. Około 990 r. przybył do Chartres, gdzie tamtejszą szkołę katedralnąuczynił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wojciech

  słow. woj- - wojownik, -ciech - uciecha, pociecha; “ten, kogo cieszy walka”, “kto znajduje pociechę wwojowaniu”.Św. Wojciech (Adalbert), biskup, męczennik (956 - 997). Urodził się w możnej rodzinie Sławnikowicóww Lubicach (Czechy). Kształcił się w Magdeburgu pod opieką tamtejszego arcybiskupa Adalberta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /3 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Maria Bernadeta Soubirous

  fr. imię od germ. imienia m. Bernard - “ten, który ma niedźwiedzią silę”.Św. Maria Bernadeta Soubirous, dziewica, zakonnica (1844 - 1879). Była córką ubogiego młynarza. Kiedymiała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której pasała owce. Po trzech latach wróciła do rodzinnegoLourdes, aby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Gemma Galgani

  łac. gemma - szlachetny kamień, klejnot.Św. Gemma Galgani, dziewica (1878 - 1903). Pochodziła z ubogiej, wielodzietnej rodziny. Mając 8 latstraciła matkę. Jako kilkunastoletnia dziewczyna, po śmierci ojca, pozostała bez środków do życia. Ostatnie4 lata życia spędziła u zaprzyjaźnionej rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt

Do góry