Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Florian

  łac. florus - kwitnący, lśniący, wspaniały.Św. Florian, żołnierz, męczennik. Dowódca wojsk rzymskich (?). Podczas prześladowania chrześcijanprzez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom.Wobec odmowy wychłostano go i poddano torturom. 4 maja 304 r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Józef Benedykt Cottolengo

  Św. Józef Benedykt Cottolengo, kapłan (1786 - 1842). Urodził się w miasteczku Brá w Piemoncie. Studiana uniwersytecie w Turynie zakończył doktoratem. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1811 r. Znany byłjako wielki jałmużnik. Z myślą o chorych, głuchoniemych, niewidomych założył kilka instytucji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Juta z Chełmży

  skrócona forma imienia Judyta - hebr. Jehudit - Żydówka chwaląca.Bł. Juta z Chełmży, wdowa, pustelnica (1220?- 1260). Urodziła się w Turyngii. Kiedy miała 20 lat, umarłjej mąż w drodze do Ziemi Świętej. Juta rozdała majątek ubogim, a sama o żebraczym chlebie odwiedzałasanktuaria. Posługiwała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Maria od Wcielenia Guyard-Martin

  Bł. Maria od Wcielenia Guyard-Martin, wdowa, zakonnica (1599 - 1672). Teresa przyszła na świat wTours (Francja). Mając 17 lat wyszła za mąż za Claude Martina, właściciela przędzalni jedwabiu. Podwóch latach zmarł jej mąż, zostawiając ją z kilkutygodniowym synem. W dziesięć lat później, 10-letniego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Marek

  Św. Marek, Ewangelista (+ I w.). W księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan, DziejeApostolskie (Dz 12,12) wspominają go jako “Jana zwanego Markiem”, syn Marii, która prawdopodobniebyła właścicielką domu, w którym odbyta się Ostatnia Wieczerza. Był uczniem św. Piotra. Jego Ewangeliajest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Stanisław Kazmierczyk

  pol. stani- - od czasownika stać, stanąć i -staw – sława.Bł. Stanisław Kazmierczyk, kapłan. Urodził się w 1433 r. w Kazimierzu, wówczas osobnym mieście podKrakowem. Ojciec był tkaczem, a zarazem rajcą miejskim. Stanisław ukończył Akademię Krakowską w1461 r. Następnie wstąpił do zakonu kanoników...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty August Schoeffler

  łac. augustus - szczęśliwy, pomyślny.Św. August Schoeffler, męczennik (+ 1851). Pochodził z Alzacji. Był członkiem towarzystwa misji zagranicznych.W 1847 r. wyjechał do Tonkinu w Indiach Wschodnich i tam w cztery lata później zostałścięty. Beatyfikował go Leon XIII, kanonizował Jan Paweł II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Klet

  gr. kletós - wybrany, wezwanyŚw. Klet (Anaklet I), papież, męczennik. Żył w I wieku. Został umęczony za cesarza Domicjana. Wedługnajstarszego wykazu papieży miał być drugim z kolei następcą św. Piotra (79-887/90). Wymieniany wkanonie rzymskim.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jerzy

  Św. Jerzy, żołnierz, męczennik (III/IV w.). Pochodził z Liddy (Azja Mniejsza). Zachowały się o nim nikłedane biograficzne, jednak są bardzo liczne i wczesne dowody kultu Świętego. Jego ojcem miał byćPers - Geroncjusz. Jerzy jako ochotnik wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do rangi wyższego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Agnieszka z Montepulciano

  Św. Agnieszka z Montepulciano, dziewica, zakonnica (1268 - 1317). Pochodziła ze szlacheckiej rodziny.Tamtejszym zwyczajem mając 9 lat została oddana na wychowanie do klasztoru sakinek, jako czternastoletniadziewczyna postanowiła zostać w nim zakonnicą. Mając kilkanaście lat została przełożoną klasztoru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt

Do góry