Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Błogosławiony Kamila Baptysta Verano

  od łac. imienia męskiego Camillus - szlachetnie urodzony chłopiec, pomocnik kapłana.Bł. Kamila Baptysta Verano, dziewica, zakonnica (1458 - 1524). Pochodziła z rodziny książęcej. Mając23 lata wbrew woli rodziców wstąpiła do klarysek w Urbino. Tam przyjęła imię zakonne Baptysta. Wtrzy lata później...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Augustyn z Canterbury

  łac. Augustus -szczęśliwy, pomyślny; syn Augusta; urodzony w miesiącu Augusta (sierpniu).Św. Augustyn z Canterbury, biskup (+ 604/605). Apostoł Anglii. Będąc opatem benedyktyńskiegoklasztoru św. Andrzeja w Rzymie, został wysłany przez Grzegorza Wielkiego do Brytanii (596). Przybyłtam z czterdziestu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Bonifacy Winfryd

  Św. Bonifacy Winfryd, mnich, biskup, męczennik. Urodził się około 673 r. w królestwie Wessex. Benedyktynw Exeter. Przyjął święcenia kapłańskie w wieku 30 lat. W roku 719 udał się na misje do Fryzji.Trzy lata później otrzymał sakrę biskupią z rąk papieża Grzegorza VII. W 732 został arcybiskupem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Justyn

  Św. Justyn, filozof i męczennik (+ ok. 165). Urodził się we Flavia Neapolis (dzisiejszy Nablus w Samarii),w pogańskiej rodzinie. Po upadku Jerozolimy w 70 r. miasto było jednym z ważniejszych centrówkultury greckiej i rzymskiej na terenie Palestyny. Uczęszczał do szkoły filozoficznej. W swoich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Donacjan i św. Rogacjan

  łac. rogatus - uproszony, wymodlony.Św. Donacjan i św. Rogacjan, męczennicy (+ III w). Byli braćmi. Donacjan był chrześcijaninem, Rogacjankatechumenem. Od starożytności zwani “dziećmi nantejskimi”, ponieważ ponieśli śmierć w młodymwieku.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Beda Czcigodny

  ang. beado - walka, wojna.Św. Beda Czcigodny, zakonnik, kapłan, doktor Kościoła (673 - 735). Kiedy miał 7 lat, powierzono jegowychowanie i wykształcenie opactwu Wearmouth (Brytania). Następnie przeniósł się do opactwa benedyktyńskiegow Jarrow, gdzie jako mnich spędził ponad 50 lat. W wieku 30 lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Grzegorz VII

  Św. Grzegorz VII, papież. Urodził się w 1028 r. w Toskanii. Miał na imię Hildebrand. Przybył wcześniena Lateran. Być może przedtem był mnichem u benedyktynów w Chiny. Był wysyłany przez papieży(Grzegorza VI, Leona IX, Mikołaja II) z misjami do różnych krajów. W 1054 - 1056 legat papieski weFrancji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Nepomucen

  Św. Jan Nepomucen, kapłan, męczennik (1348 - 1393). Był notariuszem biskupim i proboszczem w Pradze.Wysłany do Padwy na studia, ukończył je jako doktor prawa. Po powrocie został mianowany kolejno:proboszczem, kanonikiem, archidiakonem, wikariuszem generalnym. Podczas trwającego sporu międzyWacławem IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Maria Magdalena de Pazzi

  Św. Maria Magdalena de Pazzi, dziewica, zakonnica. Urodziła się 2 kwietnia 1566 r. w możnej rodziniePazzi we Florencji. Nadano jej imię Katarzyna. Mając 18 lat wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego MatkiBożej Anielskiej i przyjęła imię zakonne Maria Magdalena. W rok później podczas choroby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Ryta

  wł. zdrobnienie od Margerita – Małgorzata.Św. Ryta, wdowa, zakonnica. Jedna z najbardziej popularnych świętych na świecie. Urodziła się około1380 r. w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria) jako jedyne dziecko. Nażyczenie rodziców wyszła za mąż. Związek był nieudany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt

Do góry