Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Medard

  germ. math; maht- - męstwo, potęga, moc oraz -hard - silny, odważny, śmiały.Św. Medard, biskup (+ 560). Urodził się na początku VI wieku w Salancy (Francja). Św. Remigiusz konsekrowałgo na biskupa Noyon. W swej diecezji usunął resztki pogaństwa. Po spustoszeniu jej przez Hunówwłożył wiele wysiłków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Michał Kozal

  hebr. imię teoforyczne mika-el - “Któż jak Bóg”.Bł. Michał Kozal, biskup, męczennik (1893 - 1943). Urodził się w 1893 r. w rodzinie chłopskiej, w NowymFolwarku pod Krotoszynem. Wyświęcony na kapłana (1918), pracował jako wikariusz, katecheta wBydgoszczy, ojciec duchowny, a następnie rektor seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Efrem

  hebr. ephraim - kurz, piasek, popiół, ziemia; imię biblijne.Św. Efrem, diakon, doktor Kościoła. Urodził się około 306 r. w Nisibis (Mezopotamia). Jako nauczycielprzyjął święcenia diakonatu. Gdy w roku 363 miasto zdobyli Persowie, wyemigrował do Edessy. Byłwybitnym egzegetą, kaznodzieją. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wit

  łac. vitus - chętny, ochoczy.Św. Wit, męczennik. Pochodził z Sycylii. Został umęczony w roku 304/305? podczas prześladowań zapanowania Dioklecjana. O Świętym zachowały się wczesne, choć pośrednie informacje oraz liczne i staredowody kultu. Czczony jako jeden z Czternastu Wspomożycieli. Znane są...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Bogumił

  słow. Bogu miły.Bł. Bogumił - Piotr II, biskup. Urodził się w Koźminie (Wielkopolska). Informacje o Błogosławionym sąnikłe. Jest utożsamiany z arcybiskupem Piotrem II, cystersem. W 1167 r. został mianowany arcybiskupemgnieźnieńskim. W trzy lata po nominacji abp Bogumił zrezygnował z urzędu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Bernard

  Św. Bernard, zakonnik (+ 1081). Pochodził z Aosty w północnej Italii. Był archidiakonem. Podejmowałdziałalność charytatywną wśród górali oraz pielgrzymów. W Alpach założył dwa schroniska na przełęczach,zwane od jego imienia Wielkim i Małym Bernardem. Relikwie jego spoczywają w Novarra. Jestpatronem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Barnaba

  aram. Bar-nebuch - syn pocieszenia, proroctwa.Św. Barnaba, Apostoł (+ ok. 60). Pochodził z Cypru. Przyjąwszy chrześcijaństwo całą swoją majętnośćprzekazał Apostołom, co odnotowują Dzieje Apostolskie: Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, toznaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Jolanta

  gr. ion- -fiołek, -anthos - kwiat lub węg. jo leany - dobra dziewczyna.Bł. Jolanta, księżna, wdowa, zakonnica (ok. 1244 - 1298). Córka węgierskiego króla Beli IV i Marii zcesarskiego rodu Laskarisów. Jako kilkuletnia dziewczynka przybyła do Krakowa na dwór swej siostryśw. Kingi, żony Bolesława...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Onufry Wielki

  gr. onophorbós - pasterz owiec.Św. Onufry Wielki, pustelnik. Żył w Egipcie na przełomie IV i V wieku. Po edukacji w klasztorze wHermopolis przez ponad 60 lat przebywał samotnie na pustyni w pobliżu Tebaidy. Według podania całymjego okryciem były długie włosy i broda sięgająca do kolan. Jest patronem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty German z Paryża

  Św. German z Paryża, biskup (496 - 576). Po studiach w Avallon podjął życie pustelnika. Około 540 r.przyjął święcenia kapłańskie. Na życzenie biskupa Autun przeprowadził reformę tamtejszego klasztoruśw. Symforiana. W 556 r. został mianowany biskupem Paryża. Na terenie diecezji podjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt

Do góry