Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Święty Gerwazy

  gr. gerúo - uroczyście obchodzę, wielbię i PROTAZY gr. protos – pierwszy.Św. Gerwazy i św. Protazy, męczennicy (+ 386). Według legendarnej “Passio” byli bliźniakami w rodzinieśw. Witalisa i św. Walerii. Po śmierci rodziców rozdali swą majętność i prowadzili życie modlitwy iumartwienia. Skąpe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Chrzciciel

  Św. Jan Chrzciciel (+ ok. 32). Urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariaszai Elżbiety (Łk 1,5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. W młodym wieku udał się na pustynię,gdzie podjął życie ascety. Na przełomie 28/29 roku nad Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Romuald z Camaldoli

  germ. hrom- - sława i -walt - rządzić, panować.Św. Romuald z Camaldoli, opat. Pochodził z Rawenny z możnej rodziny diuków Onesti. Miał 20 lat, kiedywstąpił do benedyktynów w Classe (972). Po kilku latach, spragniony doskonalszego skupienia, podjąłżycie pustelnicze. Po powrocie zreformował wiele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Dorota z Mątowów

  Bł. Dorota z Mątowów, wdowa. Urodziła się w 1347 r. w Mątowach Wielkich koło Malborka. Była córkąosadników holenderskich. W młodości rodzice wydali ją za gdańskiego płatnerza Adalberta. Dorota urodziładziewięcioro dzieci. Z nich ośmioro umarło podczas kolejnych epidemii. Będąc gospodynią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Norbert

  germ. nord- - północ oraz -beracht - sławny, błyszczący.Św. Norbert, biskup. Urodził się około 1080 r. w Nadrenii. Był subdiakonem i kanonikiem w Xanten.Przebywając na dworze arcybiskupa Kolonii Fryderyka II i cesarza Henryka V, prowadził życie świeckie.W 1115 r. podczas burzy omal nie zginął od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Lutgarda

  germ. Hut- - lud, plemię, -ger – oszczep.Św. Lutgarda, dziewica (1182 - 1246). Urodziła się w Tongres na terenie Belgii. Mając 18 lat złożyłaprofesję zakonną u sióstr benedyktynek. W pięć lat później została przeoryszą. Następnie przeniosła siędo cystersek. W 1235 r. straciła wzrok. Słynęła z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Antoni z Padwy

  Św. Antoni z Padwy, kapłan, doktor Kościoła. Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 r. Wmłodym wieku wstąpił do kanoników regularnych w Coimbrze, gdzie na uniwersytecie zdobył gruntownewykształcenie teologiczne. Przyjął imię Antoni. Później przeszedł do franciszkanów, aby głosić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Robert

  Św. Robert, opat. Urodził się w końcu XI w. w Anglii. Studiował w Paryżu. Po przyjęciu święceń kapłańskichwstąpił do benedyktynów, a następnie w 1135 r. przeszedł do cystersów w opactwie Fountains. Wtrzy lata później założył nowe opactwo w Newminster, z którego powstało kilkanaście innych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Alina

  germ. zdrobnienie od. Adelina, Adelajda - wywodząca się ze szlachetnego rodu.Św. Alina z Forest, męczennica (+ 640). Mieszkała z rodzicami w Dielbeek, niedaleko Brukseli. Przyjętachrzest bez wiedzy rodziców, w związku z tym została siłą sprowadzona do domu i zamknięta. Zranionaprzez pilnującego ją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Metody Wyznawca

  Św. Metody Wyznawca, patriarcha. Urodził się w Syrakuzach na Sycylii. Wcześnie wstąpił do zakonu.Wybudował klasztor na wyspie Chios. Wezwany przez ówczesnego patriarchę Konstantynopola - św.Nicefora, był wkrótce świadkiem jego wygnania. Szerzyła się wówczas herezja ikonoklastów, tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 193

  praca w formacie txt

Do góry