Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Błogosławiony Benedykt XI

  Bł. Benedykt XI, papież. Michał Boccasini urodził się w 1240 r. w Trevisio. Matka jego była praczką.Gdy miał 14 lat, wstąpił do dominikanów. Po ukończonych studiach teologicznych w Wenecji i Genewiezostał wkrótce prowincjałem. Bonifacy VIII mianował go biskupem Ostii i kardynałem. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Tomasz

  Św. Tomasz, Apostoł (+ ok. 67). Zwany także Didymos, “Bliźniak”. Należał do ścisłego grona DwunastuApostołów. Ewangelie wspominają go kilkakrotnie: kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć (J11,16); w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy (J 14,5); osiem dni po zmartwychwstaniu, kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Edgar Spokojny

  germ. ed-, od-, ot- - posiadanie, majątek, dziedzictwo; -gard - obrońca, stróż; “obrońca własności”, “stróżdziedzictwa”.Św. Edgar Spokojny, król. Urodził się w 943 r. jako drugi syn Edmunda Wspaniałego. Po śmierci brataEdwina objął rządy w całej Anglii. Dał początek ustawodawstwu angielskiemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Elżbieta Portugalska

  Św. Elżbieta Portugalska, królowa. Urodziła się w Saragossie w 1271 r. Była córką Piotra III, króla Aragonii,i Konstancji, królewny Sycylii. Jej ciotką była św. Elżbieta Węgierska. Kiedy miała 12 lat, wydanoją za Dionizego, króla Portugalii. Miała z nim dwoje dzieci: Konstancję i Alfonsa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Antoni Maria Zaccaria

  Św. Antoni Maria Zaccaria, kapłan, zakonnik. Urodził się w Cremonie 1502 r. Studiował medycynę wPadwie. Dał się poznać jako lekarz pełen troski, życzliwości i bezinteresowności. Katechizował dzieci imłodzież. Mając 26 lat przyjął święcenia kapłańskie. W 1530 r. założył kongregację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Paweł

  Św. Paweł, Apostoł (+ 67). Apostoł Narodów. Autor 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych doksiąg Nowego Testamentu. Książę mistyków. Szaweł urodził się w Tarsie około 5 - 10 roku po Chrystusie.Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Atanazy z góry Athos

  Św. Atanazy z góry Athos, opat. Urodził się w Trebizondzie około 920 r. Studiował w Konstantynopolu.Następnie przebywał w klasztorze Kyminas w Bitynii. Kiedy chciano go obrać opatem, uciekł na Athos,gdzie wiódł życie pustelnika. Cesarz Nicefor Fokas, jego przyjaciel z czasów szkolnych, przymusił go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Władysław

  słow. wodzi- - władać, panować; -slaw - sława; “ten, który posiadł sławę”.Św. Władysław, król (1040 - 1095). Syn króla węgierskiego Beli I i Rychezy, córki króla polskiegoMieszka II. Urodził się w Krakowie. Dzieciństwo i młodość spędził na dworze Kazimierza Odnowiciela,a potem Bolesława...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Maria Goretti

  Św. Maria Goretti, dziewica, męczennica (1890 - 1902). Urodziła się w Corinaldo koło Ankony. Pochodziłaz ubogiej wiejskiej rodziny. Kiedy miała 10 lat, umarł jej ojciec. Maria pomagała matce i opiekowałasię rodzeństwem. W wieku 12 lat, broniąc swej niewinności, została zasztyletowana przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Piotr

  Św. Piotr, Apostoł (+ 67). Syn rybaka Jony z Betsaidy Galilejskiej. Nosił imię Szymon. Mieszkał w Kafarnaum.Chrystus powołał go wraz z jego bratem, Andrzejem, na swojego ucznia. W ewangelicznej relacjio ustanowieniu grona Dwunastu otrzymał od Jezusa nowe imię - Piotr. Należał do Jego najbliższegogrona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 745

  praca w formacie txt

Do góry